Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2016-03-17

Lägesbild efter provtagningar i Kesbergskolan

Fredagen den 11 mars hölls ett uppföljningsmöte utifrån hittills genomförda provtagningar i Kesbergskolan. Provtagningar som vi informerat om tidigare. På mötet medverkade representanter från Samhällsbyggnad, Utbildning, Skyddsombud samt Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Vid de provtagningar som nu genomförts har fuktskador i tak och väggar hittats på framförallt sex ställen. Skadorna kan med högsta sannolikhet härröras från fel i takkonstruktionen där olika takhöjder möts; gavelvägg och tak. Fortsatta provtagningar kommer att genomföras och analyseras noggrant.

Matsalslängan har en annan takkonstruktion än övriga skolan. Samhällsbyggnad har gjort en okulär besiktning av matsalslängan utan att finna något. Provtagningar kommer dock att genomföras även i denna del av skolan.

Arbets- och miljömedicin (AMM) har varit inkopplade som rådgivare och stöd till förvaltningen sen i höstas.

Arbets- och miljömedicins utlåtande inför provtagningarna.PDF

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons