Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2016-04-08

Lägesrapport efter möte om skolans lokaler

I veckan hölls ett möte med vårdnadshavare och personal med anledning av inomhusmiljön.

I onsdags den 6 april hölls ett möte med personal och ett med vårdnadshavare på Kesbergskolan med anledning av problemen med inomhusmiljön. Information gavs av kommunens fastighetsingenjör  om vad som genomförts och vilka svar man hittills fått på provtagningarna. Läkare och yrkeshygieniker från Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg informerade och svarade på frågor. Dessutom informerades om att hela takytan på skolan kommer att undersökas noggrant för att utesluta eventuella andra fuktskador.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons