Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2016-06-07

Lägesrapport Kesbergskolan och Vårbergskolan

Våren 2016 har det genomförts provtagningar i lokalerna i Kesbergsskolan. Därför har verksamheten flyttat ut och bedrivit sin verksamhet i paviljonger samt på Gullhögskolan. Provtagningarna har genomförts av extern konsult som redogjorde för resultaten inför kommunstyrelsen 25 maj.

Redogörelsen till kommuntyrelsen baseras på den utredning som genomförts och finns också i en rapport som ni kan läsa (finns länkad nedan). Utredningen visar att de bedömda skadornas omfattning och utbredning, med olämpliga och felaktiga konstruktioner, innebär att kostnaderna för åtgärder är att likställa med nyproduktion.

Kommunstyrelsen gav den 25 maj kommunens tjänstemän att till den 15 juni ta fram en tidplan och åtgärdsplan för Vårbergskolan och Kesbergskolan. Det kommer att presenteras till kommunstyrelsen enligt:

Tjänstemännens slutsats utifrån utredningarna är att Vårbergskolan och Kesbergskolan bör utrangeras (sluta användas). Med anledning av detta vill tjänstemännen i kommunen begära ett uppdrag att genomföra en förstudie för att projektera för en ny skola som ersätter de bägge skolorna. För att möjliggöra detta vill förvaltningen också få i uppdrag att genomföra en planöversyn för att förändra skolområdets möjligheter. Beslut om utrangering, uppdrag förstudie samt planöversyn bör ske vid Kommunstyrelsens sammanträde i augusti.

Rapporten avser endast de lokaler som är utrymda. I övriga lokaler är det fortsatt verksamhet som vanligt.

Under och efter sommaren kommer alla elever att befinna sig i samma lokaler som nu. Med undantag från en klass (åk. 4 Kesberg, information har gått ut till berörda).

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons