Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2016-09-09

Provtagningar genomförda i idrottshall och matsal/slöjd/fritidslängan

I dagarna har svaren på sommarens provtagningar i idrottshall och matsal/slöjd/fritidslängan kommit och dessa delgavs skyddsombud och rektor torsdagen den 1 sept av fastighetsingenjör Harald Andreen.

De visar att mögelangrepp upptäckts i träslöjdsalens förrådstak, misstänkt fuktskada i duscharna i idrottshallen och i taket vid dörren mellan ett av omklädningsrummen och idrottssalen.
Detta kommer att åtgärdas omgående med start v.37 med slöjdförrådet.

Förrådet kommer att stängas till under åtgärderna men slöjdundervisningen kan fortsätta som vanligt.

Det kommer dock innebära att duschning efter idrott för F-3 och fritids ej kan ske under tiden då idrottshallen åtgärdas. Mer exakt info ang detta kommer via klasslärarna alt. idrottslärare.

Slutsatsen av provtagningarna är dock att byggnaderna efter dessa åtgärder kan användas fram till dess ny skola är byggd. Renovering förordas dock ej med anledning av att det kan vara sårbart långsiktigt.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons