Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

Nårunga skola

PDF
Senast publicerad: 2014-12-02

Nårunga skola

Nårunga skola är en av Vårgårda kommuns byskolor. Skolan, som är en F-6 skola med f.n. 85 elever (lå 17/18), ligger ca 15 kilometer från tätorten. Skolan är vackert belägen på en höjd med närhet till skogsområden. Skolan byggdes 1964 och 1994 byggdes förskolan ihop med skolan. Sedan 2018 finns en nybyggd förskola med tre avdelningar. På Nårunga skola finns en förskola, förskoleklass, elever i skolår 1 till 6 samt fritidshem.
Vi har en egen skolskog med Tarzanbana.

Årliga aktiviteter

I början av terminen varje år går åk 4-6 en långvandring i närområdet, Nårungaleden. Skogsdag anordnas av skolans personal varje höst för alla elever på skolan. Varje år bjuder vi in kommunens treor till friidrottstävling på vår skola. I maj månad brukar enligt tradition våra 3:or bli bjudna av hembygdsföreningen till gården Lafsan för att baka i vedeldad ugn, tova, bygga fågelholkar mm.

Sporthall

I anslutning till skolan finns en sporthall, där eleverna får sin idrottsundervisning och där även fritids och förskola har olika aktiviteter.

Vision

Vår vision är: Trygghet, glädje och lust att lära. På vår lilla skola blir alla barn sedda. På rasterna leker barn i olika åldrar med varandra. Personalen har arbetat tillsammans under många år och har stor pedagogisk erfarenhet.

Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons