Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2015-08-06

Information om inomhusmiljön och verksamheten i Vårbergskolan

Här samlar vi löpande information angående det som sker för Vårbergskolan. Vi lägger det som en logg då vi vill informera löpande om arbetet. Senaste inlägget står överst i tidsordning.

 • 2015-11-30

  Redogörelse från kommunstyrelsen angående Vårbergskolan framtid

  Kommunchef Lars Björkqvist har för rektorerna redogjort för vad utredningen om Vårbergskolan kommit fram till gällande kostnader. Läs mer
 • 2015-08-06

  Rapport från Anticimex

  Vecka 32 tog kommunen emot den rapport från Anticimex som utreder innemiljön i Vårbergsskolans lokaler. Rapporten har tagits fram och upprättats på uppdrag av Vårgårda kommun. Rapporten ger en bred och bra förankring inför fortsatt arbete med utredningen och vad som ska genomföras utifrån uppkomna situation. Rapporten ger även stöd för att de åtgärder som genomförts under vår och sommar har varit nödvändiga och korrekta.
  Läs mer
 • 2015-06-30

  Förhandsinformation om Vårbergskolan inför hösten

  Vecka 26 var Anticimex i Vårgårda och träffade ansvariga för utbildning, samhällsbyggnad och kommunledning. De gav en förhandsinformation inför den rapport som Anticimex ska upprätta kring ärendet om Vårbergskolans miljö. Läs mer
 • 2015-06-03

  Flytt av Förskoleklass och fritids

  Onsdag 3 juni flyttar Förskoleklassen och fritids in i de placerade modulerna. Åk 1 blir kvar terminen ut på Gullhögskolan då dessa elever med största sannolikhet börjar åk 2 i augusti där.
  Läs mer
 • 2015-05-26

  Modulerna på plats

  Idag tisdag 26 maj börjar modulerna att komma på plats och eleverna beräknas kunna flytta in under vecka 23. 
  Läs mer
 • 2015-05-18

  Vecka 21 för fritids, f-klass och åk 1

  Här följer kort om vad som gäller för fritids, förskoleklass och åk 1 under veckan. Läs mer
 • 2015-05-12

  Information från fastighetsavdelningen

  Nedan följer den senaste rapporteringen från kommunens fastighetsavdelning. Läs mer
 • 2015-05-05

  Praktisk information om läget

  Verkamheten håller nu på att verkställa planen för utflyttning från Vårbergskolan. Läs mer
 • 2015-04-30

  Utflyttning av verksamheten för Vårbergskolan

  Vårbergskolan i Vårgårda kommun kommer vecka 19 att påbörja en tillfällig flytt av verksamheten. Anledningen är att det under våren varit problem med inomhusmiljön. Några elever och personal har under perioder visat symtom på allergiska reaktioner.
  Läs mer
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons