Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2015-04-30

Utflyttning av verksamheten för Vårbergskolan

Vårbergskolan i Vårgårda kommun kommer vecka 19 att påbörja en tillfällig flytt av verksamheten. Anledningen är att det under våren varit problem med inomhusmiljön. Några elever och personal har under perioder visat symtom på allergiska reaktioner.

Verksamheten har i tidigt skede agerat och genomfört en rad åtgärder och prover. Symtomen har dock fortsatt varför det i nuläget anses nödvändigt att flytta verksamheten en period för att göra en grundlig inventering av fastigheten och nödvändiga provtagningar av inomhusmiljön.


Arbetet och åtgärderna sker i samverkan mellan skolans ansvariga och fastighetsavdelningen i kommunen. Elever, föräldrar, och personal har under våren hållits informerade. 


Det som händer nu, i och med flytten, är att verksamheten utökar informationsinsatsen för att alla ska få ta del av vad som händer. Berörda informeras löpande genom brev och samtal och hemsidan kommer att publicera uppdaterad information kontinuerligt.
Det är viktigt att verksamheten får fortsätta utan allt för stora störningar. Därför sker just nu ett intensivt arbete för att lösa situationen för alla.

Årskurs 2-6 kommer att fortsätta sin verksamhet i Gullhögskolans lokaler. Från och med måndag 4 maj kommer den flytten att påbörjas.

När det gäller fritids, förskoleklass och årskurs 1 arbetar ansvariga för att hitta en lösning.

Grundsärskolan påverkas inte av flytten. Den verksamheten ligger i en egen byggnad med separat ventilationssytem. 

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons