Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2015-05-05

Praktisk information om läget

Verkamheten håller nu på att verkställa planen för utflyttning från Vårbergskolan.

Åk 2-6 är sedan måndagen den 4 maj i Gullhögskolans lokaler.

I följande salar finns klasserna:

  • Åk 2: I hus 2 sal 27,
  • Åk 3: I hus 2 sal 28
  • Åk 4: I hus 2 sal 26
  • Åk 5: I hus 4 sal 43
  • Åk 6: I hus 1 sal 111, andra våning

Planerad flytt för för de övriga

F-klassen, åk 1 och fritids är kvar tills moduler finns på plats och de beräknas komma vecka 20. Sedan tar det några dagar att installera dem så vi räknar med att i vecka 21 flytta över och då börjar klasserna att äta på Kesbergskolan.

Frukost och mellanmål för fritids kommer att serveras i en av modulerna.

Modulerna blir ihopsatta till två huskroppar där klasserna är i varsin på förmiddag och Smartis och Bästis i varsin på eftermiddag.

Särskolan är kvar i sina lokaler. Detta är möjligt då den är en egen byggnad med eget fläktsystem och korridoren till skoldelen stängs av. I särskolan har vi inte haft några bekymmer med inomhusluften.

Rutinerna för åk 2-6 i korthet

Klasserna samlas på Vårbergskolan och går iväg senast 8.20. Vi vill att samtliga elever är på skolan senast 8.15.

Lärarna följer sedan eleverna tillbaka till Vårbergskolan vid dagens slut och där tar fritids emot och skolskjutseleverna tar bussen hem. Lärarna är också med eleverna ute på rasterna och lunchrasten tillbringas oftast på Vårbergskolan.

Är det någon förälder som inte fått besked hur det går att komma i kontakt med verksamheten, hör av er till respektive lärare.

Sjukanmälan till F-klass på 0768-750158. Sjukanmälan för åk 1 görs på 600 846 tillsvidare.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons