Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2015-05-12

Information från fastighetsavdelningen

Nedan följer den senaste rapporteringen från kommunens fastighetsavdelning.

I denna vecka (20) genomför Anticimex luftmätning i lokalerna.

Nästa vecka (21) påbörjar Anticimex inventering och undersökning av konstruktion/material. Med det följer ytterligare utredningar, mätningar och tester.

Vecka 22 levereras beställda moduler och därefter tar det ca en (1) vecka att få klart med installationer (el, ventilation, VVS m.m.) för att få lokalerna funktionella och ändamålsenliga.

Med ovanstående genomgripande åtgärder får vi nu en möjlighet att komma till rätta med problemet och få det löst på ett strukturerat och metodiskt samt dokumenterat sätt.

Genomförandet följs noga upp av fastighetsavdelningen. 

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons