Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2015-08-06

Rapport från Anticimex

Vecka 32 tog kommunen emot den rapport från Anticimex som utreder innemiljön i Vårbergsskolans lokaler. Rapporten har tagits fram och upprättats på uppdrag av Vårgårda kommun. Rapporten ger en bred och bra förankring inför fortsatt arbete med utredningen och vad som ska genomföras utifrån uppkomna situation. Rapporten ger även stöd för att de åtgärder som genomförts under vår och sommar har varit nödvändiga och korrekta.

Verksamheten har tagit del av rapporten från anticimex och nu börjar ett viktigt arbete. Rapporten ger en bra grund och ställer många frågor som vi ska hantera den närmaste tiden. Det kvarstår tydligt enligt rapporten att Vårbergskolans lokaler är en ohälsosam miljö att vistas i. Prioriteringen är alltid personalens och elevernas situation.

Under läsåret 2015/2016 kommer ingen verksamhet/undervisning att ske i Vårbergskolans lokaler. Det ställer krav på tålamod och kompromissvilja.

Nu ska kommunen med förvaltning och politiker tillsammans aktivt arbeta med att utreda vad som ska göras, ta fram en handlingsplan. Just nu vet vi utifrån rapporten att ingen skolverksamhet ska ske i Vårbergskolans lokaler det närmaste läsåret. Verksamheten kommer fortsätta så som vårterminen avslutades.

Det är många elever, föräldrar, anhöriga och personal som berörs av den uppkomna situationen. Det är olyckligt men även viktigt att det bereds möjlighet till korrekta och långsiktiga åtgärder. Det finns goda förutsättningar att genomföra läsåret i de lokaler som finns tillgängliga på Gullhögskolan samt de paviljonger som placerats ut.

Föräldrar och elever kommer få information i anslutning till skolstart.

Ta del av rapporten från Anticimex.PDF

Skiss över Vårbergskolan

Skiss över Vårbergskolan

Fotografier från Anticimex utredning

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons