PDF
Senast publicerad: 2015-11-30

Redogörelse från kommunstyrelsen angående Vårbergskolan framtid

Kommunchef Lars Björkqvist har för rektorerna redogjort för vad utredningen om Vårbergskolan kommit fram till gällande kostnader.

Frågan som är föremål för utredning är huruvida kommunen ska välja att reparera eller att bygga nytt. Utredningen visar att kostnaderna är ungefär lika stora, så allt tyder på att Vårbergskolan i nuvarande byggnad inte kommer att fortsätta.

Ett politiskt beslut om skolans framtid väntas tas under våren 2016. Föräldrarådet kommer på sitt möte den 2 dec att få ytterligare information och denna fråga kommer ju att bli aktuell hela våren för alla inblandade, elever, föräldrar och personal.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons