Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

Vårbergskolan

PDF
Senast publicerad: 2018-02-13

Råd och stöd

Vårbergskolan vill forma en skolmiljö som främjar både hälsa och lärande för alla elever.

Elevhälsan

Skolan har ett Elevhälsoteam. Rektor är ansvarig för elevhälsoteamet där också skolkurator, skolsköterska, specialpedagog samt skolpsykolog ingår. Teamet träffas veckovis.

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsan med sina olika kompetenser ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Mål för elevhälsoarbetet:

  • Forma elevernas lärandemiljö så att eleverna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
  • Särskilt stöd och extra anpassning skall i första hand ges inom ramen för den ordinarie klassen eller gruppen och inom fastställd timplan, kursplan och schema och av ordinarie pedagogisk personal.
Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons