Vårbergskolan

PDF
Senast publicerad: 2018-02-13

Råd och stöd

Vårbergskolan vill forma en skolmiljö som främjar både hälsa och lärande för alla elever.

Elevhälsan

Skolan har ett Elevhälsoteam. Rektor är ansvarig för elevhälsoteamet där också skolkurator, skolsköterska, specialpedagog samt skolpsykolog ingår. Teamet träffas veckovis.

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsan med sina olika kompetenser ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Mål för elevhälsoarbetet:

  • Forma elevernas lärandemiljö så att eleverna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
  • Särskilt stöd och extra anpassning skall i första hand ges inom ramen för den ordinarie klassen eller gruppen och inom fastställd timplan, kursplan och schema och av ordinarie pedagogisk personal.
Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons