Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

Vårbergskolan

PDF
Senast publicerad: 2018-02-13

Så arbetar vi

Vårbergskolan har engagerade, duktiga och erfarna pedagoger som känner en stolthet över verksamheten. Skolan satsar mycket på läsningen med olika arbetsmetoder och undervisningssätt, då läsningen är grunden för allt skolarbete. Därför formulerar vi vår målsättning i svenska så här: ”Vi vill att alla elever så tidigt som möjligt ska bli läsande barn och att de ska läsa med självförtroende och glädje”.

Vi anser det är viktigt att skapa traditioner, så vi har flera återkommande aktiviteter som bl.a stärker sammanhållningen bland eleverna. Skolan har ett väl fungerande värdegrundsarbete med fokus på arbetsro i klasserna. Vi vill att vår skola ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära.

Mångfald är möjligheter”, så lyder skolans vision. Vi menar att mångfald står för tolerans, att vi respekterar varandras olikheter. Ordet står också för mångfald i undervisningen, att vi möter eleverna utifrån deras behov och förutsättningar. Vi tar även vara på möjligheterna att berika skolans arbete med att vi har flera elever med annan kulturell bakgrund.

Skolan jobbar aktivt på olika sätt med värdegrundsfrågor. En del i detta arbete är skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling samt skolans ordningsregler.

Kontakt
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons