Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

PDF
Senast publicerad: 2014-10-15

Så här gör du ditt skolval

Din skola skickar i god tid ut en blankett där du får välja den skola där ditt barn ska gå i förskoleklass och grundskola. Du väljer skola under december till januari inför det år ditt barn fyller 6 år.

Vid skolvalet har du möjlighet rangordna ett antal olika skolor där du kan tänka dig att ha ditt barn. Du fyller också i om du har behov av fritids, skolbarnsomsorg.

Välj skola genom att fylla i en blankett:

Bor du redan i Vårgårda och har ett barn som ska fylla 6 år får du information om skolvalet hemskickad till dig. I den informationen framgår det också vilken skola som är din närområdesskola.

Val till fristående skolor

Om du vill välja en skola som inte kommunen driver, en fristående skola, måste du ändå skicka in ditt skolval till kommunen. Då registreras ditt val i kommunens register. Ta  också kontakt med skolan ifråga eftersom många av de fristående skolorna har en egen kö.

Skolval under pågående termin

Om du måste byta skola under pågående termin, eller flyttar till Vårgårda mitt under en termin och behöver välja skola, ska du vända dig till den skola du är intresserad av.

Här hittar du en lista över alla grundskolor i Vårgårda.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons