Viktigt meddelande

Läcka lagad! Nu har personalen tätat läckan på Djupedalsgatan och börjat återfylla schaktet. Återfyllning kommer ta ca en dag, innan vi kan släppa fram trafik.

Sundlergymnasiet

PDF
Senast publicerad: 2015-04-13

Synpunkter och klagomål

Möjlighet att lämna klagomål mot utbildningen finns reglerat Skollagen 4 Kap. 8§.

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpliga sätt.

I Vårgårda kommuns skolor och förskolor sker det genom att vårdnadshavare, elever och andra intressenter ges möjlighet att muntligt eller skriftligt via blankett/e-tjänst lämna klagomål på verksamheten. Följande rutiner gäller och ska ses som en stigande åtgärdstrappa:

  1. Vänd dig till berörd lärare/förskollärare
  2. Vänd dig till ansvarig rektor/förskolechef
  3. Vänd dig till utbildningschef
  4. Anmälan kan därefter göras till Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och/eller Barn- och elevombudet. Anmälan sker skriftligen via www.skolinspektionen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller via vanligt brev.

Ditt skriftliga klagomål kan lämnas via kommunens hemsidalänk till annan webbplats. Det kommer att utredas av rektor/förskolechef och dokumenteras samt diarieföras hos kommunförvaltningen.

Rikta klagomål mot utbildningen i Vårgårda kommunlänk till annan webbplats

Minimera
Kontakt
Hitta snabbt

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons