Viktigt meddelande

Från tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt. Detta efter samråd med länets räddningstjänster. Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Den långa värmen och torkan innebär att det råder ett ansträngt läge för vattenförsörjningen i Vårgårda kommun. Samtidigt är det mycket torrt i skog, mark och bebyggda områden och det är nu av yttersta vikt att minimera risken för bränder. I Vårgårda kommun råder för övrigt bevattningsförbud. Ta del av information om vad det innebär.

Sundlergymnasiet

PDF
Senast publicerad: 2017-11-23

Industritekniska programmet

Är du intresserad av avancerad industriteknik och matematik? Vill du kunna ta ett kvalificerat jobb direkt efter studenten? Välkommen till Industritekniska programmet.

På Industritekniska programmet, IN , lär du dig praktisktoch teoretiskt att förstå olika materials egenskaperoch hur du ska bearbeta dem. Mycket av utbildningenär inriktad mot programmering av maskinerför datorstyrd bearbetning.

Industritekniska programmet är inriktat mot produktoch maskinteknik. Det innebär att du får lära diginstallera nya produkter i CNC-maskiner, kontrolleraoch justera i produktion samt daglig tillsyn.

För att utbildningen ska hålla hög kvalitet har viförsökt göra den så verklighetsnära som möjligt. Detinnebär att en del av studietiden består av arbetsplatsförlagtlärande (APL) där du en dag i veckan ärute och praktiserar på ett företag, mot viss ersättning.Där märker du att dina kunskaper går att användai verkligheten. I första hand samarbetar vi medVilleroy & Boch, AB Gustavsberg som bland annattillverkar vattenblandare och badrumstillbehör. Andra företag som vi arbetar med är VIAB, Talent Plastics Herrljunga AB , PipeLife Sverige AB , Samek Tool AB samt Fristad Plast AB.

Efter utbildningen kan du söka arbete som verkstadsmekaniker,CNC-operatör eller produktionstekniker. Du kan även läsa påbyggnadsutbildningar för andraarbeten inom industrin.

Industritekniska programmet är en bra start för digsom vill jobba praktiskt inom industrin men utbildningenöppnar även vägar till mer teoretiska yrkesområdeninom industrisektorn då du har möjlighetatt studera vidare på yrkeshögskolan.

Se hur vi har det på Industriprogrammet på Sundlergymnasiet.

Minimera
Kontakt
Hitta snabbt

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons