Viktigt meddelande

Läcka lagad! Nu har personalen tätat läckan på Djupedalsgatan och börjat återfylla schaktet. Återfyllning kommer ta ca en dag, innan vi kan släppa fram trafik.

Sundlergymnasiet

PDF
Senast publicerad: 2017-11-23

Introduktionsprogrammet

Preparandutbildning

Ger dig behörighet till ett nationellt program. Utbildningenär anpassad för dig som är studiemotiveradoch snabbt vill bli behörig. Den utformas utifrån dinabehov och pågår i högst ett år.Ämnen som du kan läsa: svenska, matematik,engelska, samhällskunskap, idrott, religionskunskap,historia, geografi, bild, kemi, fysik och biologi.


Yrkesintroduktion

Vänder sig till dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram och vill ut på arbetsmarknaden. En yrkeslärare handleder dig i utbildningen som till stor del är förlagd till olika företag och som hjälper dig att bli etablerad på arbetsmarknaden eller komma vidare till studier på ett yrkesprogram.

Språkintroduktion

Ger dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska så att du kan gå vidare till ett nationellt program eller annan utbildning. Språkintroduktionen är individuellt anpassad efter varje elevs behov.

Programinriktat individuellt val

Innebär att du följer ett nationellt yrkesprogram samtidigt som du kompletterar ett högstadiebetyg. Utbildningen erbjuds i mån av plats och är sökbar för dig som har betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Minimera
Kontakt

Guldkanter

Kursutbud – Du har möjlighet att välja kurser ur Sundlergymnasiets stora utbud. Du kan till exempel läsa någon kurs på ett nationellt program eller foto.

Utflykter och gruppstärkande aktiviteter – Varje läsår gör vi aktiviteter utanför skolan, till exempel bowling, besök på museum och friluftsaktiviteter.

Arbetsplatsförlagt lärande och studiebesök.

Programansvarig/-a:

Anders Landén
Tfn. 0708-73 50 58

anders.landen@vargarda.se

Belinda Freij

Tfn: 0322-600 987

belinda.freij@vargarda.se


Specialpedagog Karolina Hedlund 
Tfn. 0709-16 56 99

karolina.hedlund@vargarda.se

Hitta snabbt

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons