Viktigt meddelande

Just nu: Vattenläcka i tätorten Vårgårda. VA är på plats för att åtgärda. Information kommer att delas ut till berörda hus. Viktig information om läget och inför fortsatt arbete får du om du klickar på läs mer.

Vuxenutbildningen Herrljunga-Vårgårda

PDF
Senast publicerad: 2017-06-07

SFI - svenska för invandrare

Kursen riktar sig till dig som är invandrare/flykting och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. På skolverkets hemsida beskriver man vem som har rätt att delta i sfi-undervisningen. Man skriver:

"Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare (sfi) har den som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Rättigheten gäller för den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år. Ingen övre åldersgräns definieras i skollagen."

Du kan läsa mer på skolverkets hemsida om SFIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SFI-undervisningen är indelad i tre studievägar: 1,2 resp 3. Vilken studieväg som passar bäst att starta på bestäms tillsammans med läraren. Beroende på svenskakunskaper och tidigare studievana tar studietiden på SFI olika lång tid.

Du får även lära dig att använda datorn som hjälpmedel i språkinlärningen. Kurserna betygsätts enligt skolverkets bestämmelser.

Anmälan kan göras under hela året. Antagning sker under större delen av året - hur snabbt du kan börja beror på om plats finns.

Minimera
Kontakt
Hitta snabbt

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons