vargarda.se

Näringsliv

|
Sökhjälp

Lantbrukstillsyn

Bygg- och miljöenheten ansvarar för tillsynen över lantbrukets miljöpåverkan och andra frågor där människor eller miljö utsätts för olägenheter av lantbruket.
Vid tillsynsbesök hos lantbrukare kontrolleras bland annat hantering och förvaring av:

  • stallgödsel
  • bekämpningsmedel
  • avfall
  • cisterner

Informera vid förändringar

Planerar du att utöka djurhållningen så att den kommer att omfatta mer än 100 djurenheter ska det anmälas till bygg- och miljöavdelningen. Kommer djurhållningen att omfatta mer än 200 djureneheter (i vissa fall är gränsen 400 de) krävs tillstånd från länsstyrelsen.
Du bör alltid kontakta kommunen när du planerar förändringar i din djurhållning eftersom det är bygg- och miljöavdelningen som kontrollerar att kraven på lagringskapacitet är uppfyllda och att man har tillräcklig spridningsareal. Tänk också på att kraven på lagringskapacitet varierar beroende på var man bor.

Spridning av gödsel

Det är viktigt att gödselmedel sprids enligt de regler som finns. Hela Vårgårda kommun ligger utanför så kallat miljökänsligt område. Grundregeln är att om du sprider stallgödsel under perioden 1 december-28 februari ska du bruka ner den i jorden inom 12 timmar.

Mer information om regler för gödselspridning och miljöfrågor inom jordbruket finns på Jordbruksverkets webbplats, se länk till höger.

Kasserat grovfoder och halm

Sjuhärads kommuner har tagit fram information om hur grovfoder och halm som angripits av mögel eller på annat sätt blivit obrukbart ska hanteras, se pdf.
Kasserat grovfoder och halmöppnas i nytt fönster

Stukalagring och kompost

Lagring på stuka innebär att gödsel mellanlagras på den plats där man planerar att bruka ned gödseln. Sjuhärads kommuner har tagit fram information om hur stukalagring och kompostering av gödsel ska utföras i regionen, se pdf.
Stukalagring och kompostöppnas i nytt fönster

Nitratkänsliga områden

Församlingarna Algutstorp, Hol och Lena har klassats som nitratkänsliga områden från och med 1 januari 2014 enligt EU:s nitratdirektiv. Detta får konsekvenser för jordbruksföretagare, framför allt de som har två till tio djurenheter. De får krav på sex månaders lagringskapacitet för gödsel. Det finns också regler för:

  • begränsning av stallgödseltillförsel utifrån kväveinnehåll
  • dokumentation
  • särskilda försiktighetsmått vid spridning av gödsel
  • spridningsrestriktioner
  • spridningsförbud på vintern
  • begränsad höstspridning

Infobrev - Nitratkänsliga områdenöppnas i nytt fönster

Kartmaterialöppnas i nytt fönsterKontakt

Vårgårda kommun
Besöksadress: Kungsgatan 45
Telefon: 0322 - 60 06 00

Genvägar

© 2014 Vårgårda kommun | Besöksadress: Kungsgatan 45 | Adress: 447 80  Vårgårda | Tel. vx: 0322-60 06 00 | Webbkarta
Om webbplatsen | Senast publicerad: 2013-11-29  | Sidansvarig: Anna Henriksson | Kontakt:  kommunen@vargarda.se