Viktiga telefonnummer

Larm och Journummer
   
I nödsituation ringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 112
Polislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 114 14
Sjukvårdsupplysninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 1177
Giftinformationscentralenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 08-331 231
Alingsås lasarettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 0322-226 000
Vårdcentralen i Vårgårdalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 010-435 85 00
Poliskontoret i Vårgårda 114 14
Ambulans i icke brådskande fall 031-703 13 00
Läkare (Icke brådskande) 0322-666 700
Jourhavande tandläkare 033-123 455
Räddningstjänst/Brandkår
   
Räddningsförbund Alingsås/Vårgårda 0322-616 000
Upplysning angående eldning utomhus 0322-63 40 80
Övrigt
   
BRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 0200-230 230
Apoteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 0322-620 215
FASS (läkemedelsfakta)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läkemedelsupplysningen 0771-450 450
Jourhavande kompis 020-222 444
   
Länk till Enirolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  
Viktiga telefonnummer i kommunen
   

VA-verket

 

Jour 0706-35 41 25

Fastighetsjour

 
Endast kommunägda fastigheter 010-470 53 92

© 2013 Vårgårda kommun | Besöksadress: Kungsgatan 45 | Adress: 447 80  Vårgårda | Tel. vx: 0322-60 06 00 |
Om webbplatsen | Senast publicerad:    | Kontakt:  kommunen@vargarda.se