PDF
Senast publicerad: 2017-03-03

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. PDF Kallelse 2018-01-17.pdf
 2. PDF Kallelse 2018-05-09.pdf
 3. PDF Kallelse KF 2018-02-14.pdf
 4. PDF Kallelse KF 2018-03-14.pdf
 5. PDF Kallelse KF 2018-04-11.pdf
 6. Word Kallelse KF 2018-06-13.docx
 7. PDF Kallelse KF 2018-06-13.pdf
 8. PDF Kallelse KF 2018-09-12.pdf
 9. PDF Kallelse kommunstyrelsen 2018-01-31.pdf
 10. PDF Kallelse kommunstyrelsen 2018-02-28.pdf
 11. PDF Kallelse kommunstyrelsen 2018-03-28.pdf
 12. PDF Kallelse kommunstyrelsen 2018-03-28.pdf
 13. PDF Kallelse kommunstyrelsen 2018-05-23.pdf
 14. PDF Kallelse kommunstyrelsen 2018-06-20.pdf
 15. PDF Kallelse kommunstyrelsen 2018-08-29.pdf
 16. PDF Kallelse kommunstyrelsen 2018-08-29.pdf
 17. PDF Kallelse kommunstyrelsen 2018-09-26.pdf
 18. PDF Kallelse MN LO 180116.pdf
 19. PDF Kallelse MN LO 180213.pdf
 20. PDF Kallelse MN LO 180410.pdf
 21. PDF Kallelse MN LO 180508.pdf
 22. PDF Kallelse MN LO 180627.pdf
 23. PDF Kallelse MN LO 180814 version 2.pdf
 24. PDF Kallelse MN LO 180911.pdf
 25. PDF Kallelse MN LoO 180612.pdf
 26. Fil/dokument Kallelse sammanträde kommunstyrelsen 26 september 2018
 27. PDF Kallelse servicenämnden ekonomi och personal 2018-09-12.pdf
 28. PDF Kallelse servicenämnden ekonomi personal 2018-03-07 ny.pdf
 29. PDF Kallelse Servicenämnden ekonomi personal 2018-05-14.pdf
 30. PDF Kallelse Servicenämnd IT Växel Telefoni 2018-09-12.pdf
 31. Fil/dokument Kansli och utveckling
 32. PDF Kapitel 1 - Inbjudan och administrativa föreskrifter.pdf
 33. PDF Kapitel 2 - Krav Utförare.pdf
 34. PDF Kapitel 3 - Krav verksamhetens utförande.pdf
 35. PDF Kapitel 4 - Avtal för bedrivande av hemtjänst.pdf
 36. PDF Karta Göteborg_20180530_korr 2 (002).pdf
 37. Fil/dokument Katter
 38. Fil/dokument Kemikalieförteckning
 39. Fil/dokument Kemikalier
 40. Fil/dokument Kemikalier
 41. Fil/dokument Kemikalier i hemmet
 42. Fil/dokument Kemikaliesmarta förskolor och fritids
 43. Fil/dokument Kesberg förskola
 44. Fil/dokument Kesbergs fritidshem
 45. Fil/dokument Kesbergskolan
 46. PDF Kesbergs Likabehandlingsplan HT 2015 VT 2016.pdf
 47. Fil/dokument Klagomål mot utbildningen
 48. Fil/dokument Klagomål och synpunkter
 49. Fil/dokument Klagomål och synpunkter
 50. Fil/dokument Klagomål och synpunkter
 51. Fil/dokument Klagomål och synpunkter
 52. Fil/dokument Klagomål och synpunkter
 53. Fil/dokument Klagomål och synpunkter
 54. Fil/dokument Klagomål och synpunkter
 55. Fil/dokument Klagomål och synpunkter
 56. Fil/dokument Klagomål och synpunkter
 57. Fil/dokument Klass 1-varning för stormbyar över Vårgårda
 58. Fil/dokument Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om
 59. Fil/dokument Klimat och miljö
 60. Fil/dokument Klotter och skadegörelse
 61. Fil/dokument Kolmilan vid Lena hed med start den 4 maj
 62. PDF Kom igång med windows 10.pdf
 63. Fil/dokument Kommunal Anslagstavla
 64. Fil/dokument Kommunalråd och oppositionsråd
 65. Fil/dokument Kommunalt avlopp
 66. Fil/dokument Kommunalt dricksvatten
 67. Fil/dokument Kommunen
 68. Fil/dokument Kommunens aktivitetsansvar - KAA
 69. Fil/dokument Kommunens budget och verksamhetsplan 2018-2020 i brevlådan
 70. Fil/dokument Kommunens diarie
 71. Fil/dokument Kommunens kvalitet i korthet
 72. Fil/dokument Kommunens mål och uppdrag
 73. Fil/dokument Kommunens politiska organisation
 74. Fil/dokument Kommunens styrande dokument
 75. Fil/dokument Kommunens verksamheter
 76. Fil/dokument Kommunfakta
 77. Fil/dokument Kommunfullmäktige
 78. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 10 februari 2016
 79. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 10 juni
 80. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 10 maj 2017
 81. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 11 april 2018
 82. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 11 januari 2017
 83. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 11 maj 2016
 84. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 11 mars
 85. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 11 november 2015
 86. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 11 oktober 2017
 87. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 12 april 2017
 88. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 12 oktober 2016
 89. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 12 september 2018
 90. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 13 juni 2018
 91. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 14 februari 2018
 92. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 14 juni 2017
 93. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 14 mars 2018
 94. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 14 oktober 2015
 95. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 16 augusti 2017
 96. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 17 augusti 2016
 97. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 17 januari 2018
 98. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 18 februari
 99. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 1 oktober
 100. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 20 januari 2016
 101. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 21 januari
 102. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 22 oktober
 103. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 28 maj
 104. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 3 december
 105. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 3 september
 106. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 5 november
 107. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 6 april 2016
 108. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 6 december 2017
 109. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 6 maj
 110. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 7 december 2016
 111. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 7 september 2016
 112. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 8 april
 113. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 8 februari 2017
 114. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 8 juni 2016
 115. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 8 november 2017
 116. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 9 december 2015
 117. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 9 maj 2018
 118. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 9 mars 2016
 119. Fil/dokument Kommunfullmäktige den 9 november 2016
 120. Fil/dokument Kommunförvaltningen
 121. PDF Kommunikationspolicy.pdf
 122. Fil/dokument Kommun och politik
 123. Fil/dokument Kommunportalen
 124. Fil/dokument Kommunrevision, revisorer
 125. Fil/dokument Kommunstyrelsen
 126. Fil/dokument Koncentrations-svårigheter
 127. Fil/dokument Konsumentrådgivning
 128. Fil/dokument Konsument- vägledning
 129. Fil/dokument Kontakt
 130. Fil/dokument Kontakta oss
 131. Fil/dokument Kontakta oss
 132. Fil/dokument Kontakta oss
 133. Fil/dokument Kontakta oss
 134. Fil/dokument Kontakta oss
 135. Fil/dokument Kontakta oss
 136. Fil/dokument Kontakta oss
 137. Fil/dokument Kontakta oss
 138. Fil/dokument Kontakta oss
 139. Fil/dokument Kontakta oss
 140. Fil/dokument Kontakta oss
 141. Fil/dokument Kontakta oss
 142. Fil/dokument Kontakta oss
 143. Fil/dokument Kontakta oss
 144. Fil/dokument Kontakta oss
 145. Fil/dokument Kontakta oss
 146. Fil/dokument Kontakta oss
 147. Fil/dokument Kontakta oss
 148. Fil/dokument Kontakta oss
 149. Fil/dokument Kontakt Dataskyddsombud
 150. Fil/dokument Kontaktfamilj
 151. Fil/dokument Kontaktformulär upphandling
 152. Fil/dokument Kontakt Kommunförvaltningen
 153. Fil/dokument Kontakt kommunpolitiker
 154. Fil/dokument Kontakt Kultur och fritid
 155. PDF Kontaktmannaskap hemtjänst.pdf
 156. Fil/dokument Kontakt Musikskolan
 157. Fil/dokument Kontaktperson
 158. Fil/dokument Kontakt Samhällsbyggnad
 159. Fil/dokument Kontakt slamtöming
 160. Fil/dokument Kontakt Socialtjänst
 161. Fil/dokument Kontakt Strategisk Planering och Utveckling (SPU)
 162. Fil/dokument Kontakt Sundlerhälsan
 163. Fil/dokument Kontakt Utbildning och barnomsorg
 164. Fil/dokument Kontakt Vuxenutbildning Integration och Arbetsmarknad (VIA)
 165. Fil/dokument Kontakt Äldreomsorg
 166. PDF kontrakt-2016 sv.pdf
 167. Fil/dokument Korttidsboende
 168. Fil/dokument Korttidsboende
 169. Fil/dokument Kostenhet
 170. Fil/dokument Kriminalitet
 171. Fil/dokument Krisberedskap
 172. Fil/dokument Kris i livet
 173. Fil/dokument Krisnummer 113 13 avlastar SOS Alarm
 174. Fil/dokument Krissida
 175. Fil/dokument Kriterier/regler och kunskapsprov för serveringstillstånd
 176. Fil/dokument Kränkande behandling
 177. Fil/dokument Kullingshemmet
 178. Fil/dokument Kullingshemmet
 179. Fil/dokument Kultur, musèer och sevärdheter
 180. Fil/dokument Kulturen - arena för evenemang
 181. Fil/dokument Kulturmiljövård
 182. Fil/dokument Kultur och fritid
 183. PDF kulturprogram vår2016_v2.pdf
 184. PDF kulturprogram vår2016.pdf
 185. PDF Kulturprogram vår2018.pdf
 186. PDF Kungorelse_80x88.pdf
 187. Fil/dokument Kunskapskrav
 188. Fil/dokument Kvalitet och resultat
 189. Fil/dokument Kvalitetsundersökning Lagen om stöd och service
 190. PDF Kvalitetsundersökning LSS år 2013 och 2014.pdf
 191. Fil/dokument Kvinnestads- leden
 192. PDF kvinnestadsleden.pdf
 193. Fil/dokument Kvinnestad - Äne - Siene
 194. Fil/dokument Kyrkleden
 195. Fil/dokument Kyrkoruinen i Södra Härene
 196. Fil/dokument Köldmedier
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons