PDF
Senast publicerad: 2017-03-03

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. PDF Rapport DVU 2017.pdf
 2. Fil/dokument Rapport från Anticimex
 3. PDF Rapport Grön Flagg Algutstorp 2017.pdf
 4. PDF Rapport Grön Flagg Kesberg 2017_redigerad.pdf
 5. Fil/dokument Rastning av hund
 6. Fil/dokument Receptfria läkemedel
 7. Fil/dokument Redogörelse från kommunstyrelsen angående Vårbergskolan framtid
 8. Fil/dokument Regeringen
 9. PDF Regional avfallsplan 2012-2020.pdf
 10. PDF Reglemente-Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp (ABVA).pdf
 11. PDF Reglemente bidrag enskilda vägar.pdf
 12. PDF Reglemente bidrag enskilda vägbelysningsföreningar.pdf
 13. Fil/dokument Regler, tillstånd och tillsyn
 14. PDF Regler för kommunalt vårdnadsbidrag.pdf
 15. PDF Regler för tomtkö.pdf
 16. Fil/dokument Regler för upphandling
 17. PDF Regler nystart barnomsorg.pdf
 18. Fil/dokument Rehabbad
 19. PDF REMISS.pdf
 20. Fil/dokument Renhållnings-enhet
 21. PDF Renhållningsföreskrifter Vårgårda 2016.pdf
 22. PDF Renhållningstaxa 2016.pdf
 23. PDF Renhållningstaxa 2017.pdf
 24. PDF Renhållningstaxa 2018.pdf
 25. PDF Renting_an_apartement_eng_webb_1.pdf
 26. Fil/dokument Reservera - fjärrlån
 27. Fil/dokument Resesätt och regler
 28. Fil/dokument Res smart
 29. Fil/dokument Restaurang Kastanjen - Matsedel
 30. Fil/dokument Restaurang Trevnaden
 31. PDF Resultatrapport KKIK.pdf
 32. Fil/dokument Resursenhet
 33. PDF Revisionsrapport Familjehemsvård.pdf
 34. PDF Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete utifrån ett arbetsgivarperspektiv.pdf
 35. PDF Revisionsrapport Granskning av momshantering.pdf
 36. PDF Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2016.pdf
 37. PDF Revisionsrapport Granskning av äldreomsorgen.pdf
 38. PDF Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande.pdf
 39. PDF Revisionsrapport kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar mellan 16-19 år samt DUA-överkommelse.pdf
 40. PDF Revisionsrapport Kränkningar och diskriminering i grundskolan-granskning av nämndens styrning och måluppföljning 2012.pdf
 41. PDF Revisionsrapport löne- och arvode.pdf
 42. Fil/dokument Rialto Bio
 43. Fil/dokument Riksdagen
 44. Fil/dokument Riksintressen
 45. PDF Riktlinje för delegering arbetsterapeut- och fysioterapeutuppgifter.pdf
 46. PDF Riktlinje för delegering sjuksköterskeuppgifter.pdf
 47. PDF Riktlinje för intraprenad..pdf
 48. PDF Riktlinjer+publ+personbilder.pdf
 49. PDF Riktlinjer 2018 TIS.pdf
 50. PDF Riktlinjer fettavskiljare.pdf
 51. PDF Riktlinjer för bostadsförsörjningen - Vårgårda kommun 2012-2018.pdf
 52. Fil/dokument Riktlinjer för bostadsförsörjning - Vårgårda kommun 2012-2018
 53. PDF Riktlinjer för bostadsförsörjning - Vårgårda kommun 2012-2018.pdf
 54. PDF Riktlinjer för fakturering och krav 170905.pdf
 55. Fil/dokument Riktlinjer för kommunens planering
 56. PDF Riktlinjer för markanvisning och exploaterinsavtal_160503.pdf
 57. PDF Riktlinjer för personuppgiftshantering.pdf
 58. PDF Riktlinjer för serveringstillstånd öl klass II, tobaksförsäljning samt tillsyn.pdf
 59. PDF Riktlinjer för sociala medier.pdf
 60. PDF Riktlinjer för styrdokument.pdf
 61. PDF Riktlinjer mot tagande av muta och gåva för anställda och förtroendevalda.pdf
 62. PDF riktlinjer och principer inkl processkarta.pdf
 63. PDF Riktlinjer oljeavskiljare.pdf
 64. PDF Riktlinjer upphandling social och ekologisk hållbarhet 2015.pdf
 65. Fil/dokument Riskbruk och missbruk
 66. Fil/dokument Rivningslov och marklov
 67. Fil/dokument Rusta för en allvarlig händelse
 68. PDF Rutin egna medel, hemtjänst.pdf
 69. PDF Rutiner+lex+Sarah+KS+.pdf
 70. PDF Rutin för beställning av hälso- och sjukvårdsinsats som ska utföras av omsorgspersonal.pdf
 71. PDF Rutin för nyckelhantering.pdf
 72. PDF Rutin för särskilt tandvårdsstöd.pdf
 73. PDF Rutin när brukare inte öppnar dörren.pdf
 74. PDF Rutin När kontaktas SSK, AT, FT.pdf
 75. Fil/dokument Råd och stöd
 76. Fil/dokument Råd och stöd
 77. Fil/dokument Råd och stöd
 78. Fil/dokument Råd och stöd
 79. Fil/dokument Råd och stöd
 80. Fil/dokument Råd och stöd
 81. Fil/dokument Råd och stöd
 82. Fil/dokument Råd och stöd
 83. Fil/dokument Råd och stöd
 84. PDF Rätta svar tipsfrågor Framtidsdagen 2017.pdf
 85. Fil/dokument Rätt till skolresa/skolskjuts
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 50

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons