Gå till innehåll

Samråd för utbyggnad av Hjultorps avloppsreningsverk

Kommunen planerar att bygga ut Hjultorps reningsverk. Samråd för förslaget pågår fram till 31 oktober 2023.

Vårgårda kommun avser att lämna in en ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet med anledning av tillbyggnad samt ombyggnad av befintligt avloppsreningsverk i kvarteret Hjultorp i Vårgårda. Åtgärderna görs med syftet att möjliggöra ökning av kapaciteten för behandling av avloppsvatten från 9 000 till 13 000 person­ekvivalenter.

Verksamheten kommer att tillståndsprövas enligt 9 kap. miljöbalken, och ansökan avses lämnas in till Länsstyrelsen i Västra Götaland. Prövningen syftar till att ge närboende och sakägare möjlighet att lämna in synpunkter inför kommande beslut. Informationen i detta brev är ett led i det samråd som ska genomföras innan ansökan upprättas.

Hjultorps avloppsreningsverk har periodvis haft problem med försämrad rening av avloppsvattnet. Åtgärder har genomförts för att upprätthålla reningen, vilket har gett goda resultat. För att långsiktigt förhindra förhöjda utsläppshalter behövs en utbyggnad av reningsverket. Vidare beräknas belastningen till avloppsreningsverket att öka inom de kommande åren till följd av planerade nyexploateringar i upptagningsområdet och framtida anslutningar.

Åtgärderna planeras att påbörjas under vintern 2024/2025 och slutföras under år 2026. All utbyggnation kommer att ske i direkt anslutning till befintligt reningsverk.

Lämna synpunkter

Du är välkommen att höra av dig för att få ytterligare information och/eller att framföra synpunkter, förslag och invändningar samt lämna eventuella allmänna upplysningar om sådant som vi bör känna till i vår fortsatta planering.

Här nedan på hemsidan finns samrådsunderlaget för utbyggnad av Hjultorps avloppsreningsverk.

Du kan ställa frågor eller lämna synpunkter till kommunen skriftligt till e-postadressen va@vargarda.se eller via brev till Vårgårda kommun, 447 80 Vårgårda, senast den 31/10–2023.

Kartan visar närområdet till Hjultorps avloppsreningsverk och skyddsavstånd om 500 m från reningsverket.

Kartan visar närområdet till Hjultorps avloppsreningsverk. Blå cirkel visar skyddsavstånd om 500 m från reningsverket.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bilaga 1 Beskrivning Befintlig Hjultorps ARV 2023-09-20.pdf Pdf, 859 kB. 859 kB 2023-10-18 21.43
Bilaga 2 Beskrivning Framtida Hjultorps ARV 2023-09-20.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-10-18 21.43
Bilaga 3 PM - Utredning om framtida alternativ Hjultorps ARV_2019-06-25.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-10-18 21.43
Bilaga 4 Hjultorps ARV Miljörapport 2022 2023-09-20.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2023-10-18 21.43
Bilaga 5 Fördjupad översiktsplan 2023-09-20.pdf Pdf, 8.1 MB. 8.1 MB 2023-10-18 21.43
Bilaga 6 Upptagningsområde Hjultorp 2023-09-20.pdf Pdf, 628.7 kB. 628.7 kB 2023-10-18 21.43
Bilaga 7 Tidplan utbyggnad Hjultorps ARV 2023-09-20.pdf Pdf, 253.3 kB. 253.3 kB 2023-10-18 21.43
Bilaga 8 Hjultorps ARV Karta över skyddsvärda områden 2023-09-20.pdf Pdf, 782.9 kB. 782.9 kB 2023-10-18 21.43
Bilaga 9 Hjultorps ARV Förslag till recipientprovtagning 2023-09-20.pdf Pdf, 402.4 kB. 402.4 kB 2023-10-18 21.43
Bilaga 10 Hjultorps ARV Program Elfiske, Bottenfauna, Kiselalger 2023-09-20.pdf Pdf, 234.6 kB. 234.6 kB 2023-10-18 21.43
Bilaga 11 Skyfallsutredning Översvämningskartering 2023-09-20.pdf Pdf, 8.8 MB. 8.8 MB 2023-10-18 21.43
Bilaga 12 Hjultorps ARV Statusklassning enligt VISS 2023-09-20.pdf Pdf, 951.4 kB. 951.4 kB 2023-10-18 21.43
Bilaga 13 - Broschyr Säveåns vattenråd.pdf Pdf, 6.4 MB. 6.4 MB 2023-10-18 21.43
Bilaga 14 Lst Att söka tillstånd 2023-09-20.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2023-10-18 21.43
Samrådsunderlag för utbyggnad av Hjultorps ARV 2023-09-20.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-10-18 21.43

Kontakt

VA-enheten

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Telefontid

Måndag-fredag 7:00-16:00

Sidinformation

Publicerad: 2023-11-27
Senast uppdaterad: 2023-11-27
Sidansvarig: Ida Bryngelsson