Nyheter

 • planområde Johannedal

  Beslut i markanvisningstävling för Johannedal


  Kommunen har aviserat markanvisningstävling för området Johannedal i Vårgårda tätort. Flera intressenter har visat intresse och kommunen har valt ut tre aktörer som ha fått fördjupa sina förslag. Samtliga tre förslag motsvarar det som kommunen har önskat i ett genomförandeskede av området.
  Läs mer
 • planområde Hjlutorp

  Inbjudan till markanvisning gällande fastigheten Hjultorps Kulle 19


  Vårgårda kommun är belägen, med mycket goda kommunikationer, längs både E20 och västra stambanan. Kommunen är expansiv och efterfrågan på bostäder har ökat markant de senaste åren.Vårgårda kommun inbjuder till markanvisning som syftar till att fastigheten Hjultorps kulle i Vårgårda ska bebyggas med bostäder i linje med antagen detaljplan. Läs mer

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons