PDF
Senast publicerad:

Etableringsguide - så här går du till väga

Vårgårda är känt för sitt goda företagsklimat och här har du nära till allt! Inom en timme når du en region med en miljon invånare. Här passerar västra stambanan och här korsar E20 och riksväg 42 varandra.

Etablera dig och expandera i Vårgårda!

Här har vi samlat information om hur du går till väga om du är intresserad av att etablera dig i Vårgårda eller om du är företagare i Vårgårda och vill utöka din verksamhet.

1. Kontakta oss

En förfrågan angående mark eller lokal i Vårgårda resulterar i ett möte med alla berörda tjänstemän. Under mötet lägger vi också en plan över vad som behöver göras och vi sammanställer kontaktuppgifter till eventuell leverantörer, byggherrar samt referenser till företag som flyttat hit.

Vi hjälper till med kontakter till de fastighetsägare med lämpliga lokaler eller markägare. Vi tar fram uppgifter om anslutningar till kraft, vatten och avlopp, fiber med mera. För att komma i kontakt med oss fyller du i vårt kontaktförumlär eller kontaktar ansvariga tjänstemän direkt.

Kontakt

Näringslivssamordnare

Linn Marinder

Linn.marinder@vargarda.se

073-347 51 86

Samhällsbyggnadschef

Alfred Dubow

alfred.dubow@vargarda.se

0322-600 644


2. Efter första mötet har du en kontaktperson som sköter alla kommunala kontakter

När vi har ringat in dina behov och lagt en plan kommer du ha en kontaktperson på kommunen. Detta för att det ska bli enkelt för dig som företagare.

Är du däremot intresserad av lokaler för din verksamhet? Då kan du göra en förfrågan om lokal till näringslivssamordnaren på Center of Innovation (COI).

Ser du ingen lokal eller etableringsmark som du är intresserad av men har tankar om att etablera ditt företag i Vårgårda? Ring till Näringslivssamordnaren på COI eller vår Gatuchef. Det går också att skicka in en intresseanmälan där du berättar om dina önskemål. Då kan vi höra av oss till dig om någon lokal kommer upp som passar dina önskemål.

 

3. Markanvisningsavtal

Nästa steg i processen är att ansöka om markanvisning. En markanvisning kan genomföras på olika sätt: Anbudsförfarande och Direktanvisning.

Direktanvisning

En direktanvisning innebär att kommunen väljer ut en byggherre som får markanvisningen. Direktanvisningen initieras av dig som byggherren genom att du anmäler ditt intresse av att förvärva ett visst markområde hos kommunen. Generellt bör en intresseanmälan till en markanvisning innehålla en översiktlig redogörelse för projektet med principskisser och en beskrivning av bostadstyper, upplåtelseform, byggnadsvolymer och utformning samt en redogörelse för olika tekniska frågor av vikt för det aktuella projektet.

Direktanvisning kan också vara aktuellt i områden där en detaljplan är antagen och fastigheten tidigare funnits ute för markanvisning. Uppfattar kommunen att det finns ett bredare intresse, ska en ansökan om direktanvisning inte direkt leda till en markanvisning innan andra byggherrar också beretts möjlighet att anmäla intresse. Finns intresse hos flera byggherrar ska kommunen i förstahand använda sig av ett anbudsförfarande.

Anbudsförfarande

Den mest förekommande markanvisningen är ett anbudsförfarande. Du som byggherre får då lämna in ditt förslag på hur du/ditt företag vill bebygga ett område utifrån ett antal villkor som kommunen satt upp. Hur ingående dessa villkor är vid en enskild markanvisning varierar och beror bland annat på hur långt området kommit i detaljplaneprocessen och vilka ambitioner kommunen har med området.
När ett markområde ska ut för markanvisning tas villkor och ett acceptpris för marken fram och skickas ut till de byggherrar som anmält sitt intresse till
Samhällsbyggnad, Vårgårda kommun. I villkoren framgår det tydligt vilka krav som gäller för just denna markanvisning.

4. Teckna köpekontrakt

När markanvisningsavtalet har godkänts av Samhällsbyggnadskontoret, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan vi teckna köpekontrakt. Kommunen kan kräva ekonomisk säkerhet för exploatörens förpliktelser. Typ av säkerhet beslutas av kommunen, till exempel genom inbetalning på förhand, pantbrev, bankgaranti eller borgen, exempelvis moderbolagsborgen. I avtalet skrivs vitesförpliktelse för det fall att exploatören inte håller sina åtaganden eller tidplan.

När köpekontraktet har tecknas är processen klar. För att bygga på marken krävs bygglov. Gå vidare och läs hur man ansöker om bygglov.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons