PDF
Senast publicerad:

Nyckelfri hemtjänst för hyresvärd och fastighetsägare

Information till hyresvärdar/fastighetsägare

För portlås innebär ett digitalt lås att en digital nyckel monteras på insidan av entrén. Det är bara behörig personal som kan använda det digitala låset. För övriga hyresgäster eller besökare gäller samma upplåsning som innan install­ationen av det digitala portlåset.

Den digitala nyckeln är personlig och fungerar tillsammans med kommunens tjänstemobil. Det går aldrig att låsa upp en dörr med enbart ett känt lösenord. Nycklarna är möjliga att tidsbegränsa varpå de blir obrukbara efter önskad tid. En borttappad eller stulen mobiltelefon kan enkelt spärras, liksom användarnamn och lösenord.

Tekniken är beprövad och används redan idag av ett flertal andra kommuner.

Det digitala låssystemet för entrésystem som Vårgårda kommun valt att använda heter Carelock ACE Gate. Låsenheten monteras på insidan av lokalens port. Porten låses upp när låsenheten mottar en digital nyckel från hemtjänstpersonalens mobiltelefon. All information överförs trådlöst till och från låset via Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy).

Carelock ACE Gate kan användas med eller utan batteri, och kan förekomma i följande fyra installationsvarianter:

Port till samlad ingång med ett nyckelfri låsanordning upptill

Port med nyckelfritt lås

Bild på lås

Nyckelfritt lås

A - Exempelvis entrédörr till trapphus

Dörren har ett befintligt upplåsningssystem, t ex en porttelefon, vilket styr ett elslutbleck i dörren.

B - Exempelvis entrédörr till trapphus med timerfunktion

Dörren har ett befintligt upplåsningssystem, t ex en porttelefon, vilket styr ett elslutbleck i dörren.

C - Exempelvis entrédörr till trapphus med timerfunktion och dörrautomatik

Dörren har ett befintligt upplåsningssystem vilket styr ett elslutbleck i dörren.

D - Ellås med enbart batteridrift från Carelock ACE Gate

Dörren har ett elslutbleck eller ett eltryckeslås med “rättvänd funktion”, och ingen extern spänningsmatning finns tillgänglig. 

 

Installation av nyckelfria lås

Montering av digitala lås kommer ske i etapper under 2021 eller i samband med att en person beviljas hemtjänstinsatser. Behöriga montörer kommer att installera de digitala låsen, mer information skickas ut från kommunen till berörda inför installationen.

För en bostadsdörr tar arbetet 15–20 minuter. Monteringen ger inga skador på dörren. De originalde­lar som monteras bort från bostadsdörren kommer att förvaras i personens hem i en uppmärkt förslut­ningsbar låda. Detta för att låset ska kunna återställas i samma skick det var innan vredet byttes, om hemtjänstinsatser upphör. Du som hyresvärd avgör om du vill förvara originaldelarna på annat sätt.

Digitala portlås installeras endast i de fastigheter som redan har portlås och där det dessutom bor hyresgäster med hemtjänstinsatser och/eller trygghetslarm. Digitala portlås syns inte från utsidan och gör ingen åverkan på entréer, portar eller annan passage där de monteras. Anslutning sker på befintligt el-lås.

Vanliga frågor och svar

Kostar det något?

Nej, låsen kostar inget för dig som fastighetsägare, inte heller för de som bor i huset. Det digitala låset samt montering, demontering, service och underhåll bekostas av Vårgårda kommun.

Krävs det Godkännande?

Ja, Vårgårda kommun behöver ett skriftligt godkännande från fastighetsägare för att kunna genomföra installation av digitala portlås. En blankett för samtycke finns att ladda ner nedan. Blanketten returneras till den adress som anges på blanketten, alternativt lämnas vid den informationsträff som kommunen kallar till i separat mejl.

Samtycke för hyresvärdar och fastighetsägare (blankett) Länk till annan webbplats.

Blir det någon åverkan på dörrar?

Nej, det blir ingen åverkan på dörr, entré, port eller annan passage där det digitala låset monteras.

Påverkar det hemförsäkringen?

Nej, det digitala låset förändrar inte försäkringsskyddet (skalskyddet) för de som bor i fastigheten eller på fastigheten. Prata med ditt försäkrings­bolag om du vill vara helt säker. Det befintliga låset är helt oförändrat efter monteringen. Om insatser från kommunens hemtjänst upphör för den boende, åter­ställs porten i samma skick den var innan det digitala låset installerades.

Kommunen står för kostnaden

De digitala låsen kostar inget för dig som hyresvärd, inte heller för de som bor i huset. Det digitala låset samt montering, demontering, service och underhåll bekostas av Vårgårda kommun.

Reservnyckel i säkert förvar

Kommunen behöver ha en reservnyckel, både till hyresgäster och till eventuell port. Dessa förvaras tryggt och säkert hos kommunen.

Kontakt

Telefon: 0322-60 06 00

E-post: kommunen@vargarda.se

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons