PDF
Senast publicerad:

Valfrihet i hemtjänst

Valfrihetssystemet innebär att invånare i Vårgårda kommun som har beviljats hemtjänst, enligt socialtjänstlagen, har rätt att välja vem som ska utföra hemtjänstinsatserna. För de som inte gör ett aktivt val av utförare sker valet utifrån en turordningslista. Syftet med valfrihetssystemet är att ge medborgaren ökad valfrihet, säkerställa en god kvalitet och stimulera till fler arbetsgivare.

Uppdraget omfattar utförandet av biståndsbedömda hemtjänstinsatser i ordinärt boende enligt socialtjänstlagen (SoL) och för delegerade hälso-och sjukvårds uppgifter enligt hälso-och sjukvårdslagen (HSL) mellan klockan 07:00 och 22:00 årets alla veckodagar. Externa utförare kan välja att utföra service insatser och/eller personlig omvårdnad.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons