Viktigt meddelande

Vårgårda kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset (covid-19) och samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

PDF
Senast publicerad: 2020-02-26

Aktuellt om upphandling i Vårgårda kommun

Varje kvartal har vi som ambition att ge allmän information om upphandling i Vårgårda kommun, genomförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen samt förnyade konkurrensutsättningar och vilka upphandlingar som pågår/planeras under året.

Zango AB ny upphandlingsfunktion

Med start den 1 juni 2019 har Zango AB tecknat ett avtal med Herrljunga kommun och Vårgårda kommun som innebär att Zango AB kommer agera upphandlingsfunktion i båda kommunerna. Upphandlingsfunktionen är uppdelad i två delar; bastjänst och löpande upphandlingar.

Bastjänsten innefattar bland annat:

 • Avtalsfrågor
 • Avtalsförvaltning
 • Stöd vid direktupphandlingar
 • Stöd vid förnyad konkurrensutsättning
 • Utbildningar
 • Löpande information om offentlig upphandling

Tjänsten löpande upphandlingar omfattar samtliga upphandlingar som genomförs över direktupphandlingsgränsen (615 312 kr).

Ändrade tröskelvärden

Europeiska kommissionen har beslutat om att nya tröskelvärden ska gälla från och med den 1 januari 2020. Detta påverkar även direktupphandlingsgränserna som beräknas som en procentsats av tröskelvärdena.

Nya tröskelvärden 2020:

LOU (lag om offentlig upphandling

Varor och tjänster

Byggentreprenader

Direktupphandlingsgräns

615 312

615 312

Tröskelvärde

2 197 545

54 938 615

LUF (Lag om upphandling inom försörjningssektorerna

Varor och tjänster

Byggentreprenader

Direktupphandlingsgräns

1 142 723

1 142 723

Tröskelvärde

4 395 089

54 938 615

Genomförda upphandlingar

Nedan listas genomförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen, förnyade konkurrensutsättningar och anmälan till ramavtal sedan 1 juni 2019.

Tekniska konsultjänster – VVS-projektering, arkitekt, el-projektering och projektering för mark, gata och va

Omfattning: Upphandlingen omfattade fyra delområden; VVS-projektering, arkitekt, el-projektering och projektering för mark, gata och VA. Uppdraget avser konsultuppdrag som kan bestå av projekteringsuppdrag och tekniska utredningar. Uppdragen är tänkta att stödja kommunen vid genomförande av ny- och ombyggnadsprojekt av byggnader, samt projekt för fastighetsunderhåll och fastighetsförvaltning.

Avtalsperiod: 2019-09 till 2021-09, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Leverantörer:

 1. Energi Funktion Komfort, Skandinavien AB
 2. WSP Sverige AB
 3. Bengt Dahlgren Skövde AB

Område Arkitekt:

 1. Okidoki AB
 2. Arkitekterna Krook & Tjäder AB
 3. 556194-7986, Tyréns AB

Område El-projektering:

 1. Vinnergi AB
 2. Energi Funktion Komfort, Skandinavien AB
 3. Ramboll Sweden AB

Område Projektering för mark, gata och va:

 1. ALP Markteknik AB
 2. Vara Markkonsult AB
 3. ÅF Infrastructure AB

Tjänstekoncession - Tånga camping & Tånga Bad

Omfattning: Tjänstekoncessionen avser drift av Tånga camping och Tångabadet. Begreppet "tjänstekoncession" innebär att leverantören ska driva anläggningen på egen ekonomisk risk.

Avtalsperiod: Avtal beräknas tecknas kvartal 1 2020 och gäller i 5 år, med möjlighet till ytterligare 10 års förlängning.

Leverantör: Ekelund Nöjeskonsult i Väst AB

Digitalisering och tolkning av detaljplaner

Omfattning: Uppdraget avser att digitalisera kommunens detaljplaner.

Avtalsperiod: Uppdraget förväntas vara genomfört under 2020.

Leverantör: Regis ekonomisk förening

Hantverkartjänster el-service

Omfattning: Uppdraget omfattar entreprenader för service- och hantverkartjänster inom kategorin elservice.

Avtalsperiod: 2020-01 till 2022-01, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Leverantörer:

 1. Assemblin El AB
 2. Svalebergs Elektriska
 3. Bravida Sverige AB

Hantverkartjänster byggservice

Omfattning: Uppdraget omfattar entreprenader för service- och hantverkartjänster inom kategorin byggservice

Avtalsperiod: 2020-01 till 2022-01, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Leverantörer:

 1. RNF Entreprenad AB
 2. LPO Byggservice i Hol AB
 3. AB Fristad Bygg

Hantverkartjänster måleri

Omfattning: Uppdraget omfattar entreprenader för service- och hantverkartjänster inom kategorin måleriarbeten.

Avtalsperiod: 2020-01 till 2022-01, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Leverantörer:

 1. Sandå Sverige AB
 2. A.Z Måleri & Fasad AB
 3. Puttes Måleri i Vårgårda AB

Hantverkartjänster ventilation

Omfattning: Uppdraget omfattar entreprenader för service- och hantverkartjänster inom kategorin ventilation.

Avtalsperiod: 2020-01 till 2022-01, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Leverantörer:

 1. Teklin AB
 2. Bravida Sverige AB
 3. Luft & Skorstensteknik i Alingsås AB

Hantverkartjänster VVS

Omfattning: Uppdraget omfattar entreprenader för service- och hantverkartjänster inom kategorin VVS-arbeten.

Avtalsperiod: 2020-01 till 2022-01, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Leverantörer:

 1. Djupedals Rör AB
 2. Lundgrens Rör i Vedum AB

Familjerådgivning

Omfattning: Uppdraget avser efterfrågat behov av familjerådgivning i Herrljunga kommun och Vårgårda kommun. Familjerådgivning avser en verksamhet som består av samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer.

Avtalsperiod: 2020-01 till 2021-01, med möjlighet till ytterligare tre års förlängning.

Leverantör: Liscano Symbolarbete

Språkresa till Brighton

Omfattning: Som en del av kursen moderna språk 5 ingår en språkresa till Brighton för eleverna i årskurs tre på Sundlergymnasiet. Uppdraget omfattar resa, transporter, boende, mat med mera för elever och lärare till Brighton.

Avtalsperiod: Språkresan genomförs i april 2020.

Leverantör: Eduplanet AB

Postförmedlingstjänster

Omfattning: Uppdraget avser hämtning och utdelning av postförsändelser och paket.

Avtalsperiod: 2019-12 - 2021-03, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Leverantör: Avropet är gjort på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal postförmedlingstjänster 2017”.

Leverantör är PostNord Sverige AB.

Material för kontor och skola

Omfattning: Uppdraget avser att förse kommunen med material för kontor och skola samt skrivartillbehör.

Avtalsperiod:

Material för kontor:

2019-12 - 2021-11, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Material för skola:

2020-03 - 2021-11, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Leverantör: Avropet är gjort på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal ”material för kontor och skola samt datortillbehör 2018”. Leverantör är Staples Sweden AB.

Kopieringspapper

Omfattning: Uppdraget avser att förse kommunen med kopieringspapper i olika format.
Avtalsperiod: 2019-12 - 2021-11, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.
Leverantör: Avropet är gjort på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal ”material för kontor och skola samt datortillbehör 2018”. Leverantör är Lyreco Sverige AB.

Förbrukningsartiklar

Omfattning: Uppdraget avser att förse kommunen med förbrukningsartiklar som lättare förband till injektionsmaterial och instrument anpassade för exempelvis äldreomsorg, förskola/skola och regioner

Avtalsperiod: 2019-10 - 2020-05.

Leverantör: Avropet är gjort på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal ”förbrukningsartiklar 2014”. Leverantör är OneMed Sverige AB.

Elenergi

Omfattning: Uppdraget avser att förse kommunen elenergi.

Avtalsperiod: 2019-09 - 2023-08.

Leverantör: En förnyad konkurrensutsättning har genomförts på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal ”elenergi 2017”. Leverantör är E.ON Energilösningar AB.

Vaccin

Omfattning: Avtalet omfattar barnvaccin, HPV och Hepatit B och ska långsiktigt säkerställa en trygg vaccinförsörjning av hög kvalitet.

Avtalsperiod: 2019-09 - 2021-09, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Leverantörer: Avropet är gjort på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal ”vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018”. Leverantörer är: GlaxoSmithKline AB
Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag Sanofi AB,Scandinavian Biopharma Distribution AB

Läromedel

Omfattning: Ramavtalet för läromedel är ett komplett avtal för alla typer av läromedel. Det omfattar både svenska läromedel (skrivna på svenska och utländska språk) och utländska läromedel, liksom tillhörande tjänster och utbildningsmaterial.

Avtalsperiod: 2019-07 - 2022-02, med möjlighet till ytterligare ett års förlängning.

Leverantörer: Avropet är gjort på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal ”läromedel 2017”. Leverantör är LäroMedia Bokhandel Örebro AB.

Redskapsbärare

Omfattning: Inköp har genomförts av en redskapsbärare till gatuenheten.

Avtalsperiod: Beställning skickades 2019-08.

Leverantörer: En förnyad konkurrensutsättning har genomförts på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal ”parkmaskiner och gräsklippare 2015”. Vinnande leverantör är Bengt Bergs Maskinservice AB.

Fordon

Omfattning: 1-3 fordon till hemtjänsten.

Avtalsperiod: Beställning skickades 2019-12.

Leverantörer: En förnyad konkurrensutsättning har genomförts på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal ”fordon 2018”. Vinnande leverantör är Hedin Göteborg Bil AB.

Licenspartner - Microsoft

Omfattning: Uppdraget avser att vara licenspartner till kommunen, med huvudsaklig inriktning mot Microsoft-licenser.

Avtalsperiod: 2019-08 till 2022-08, med möjlighet till ytterligare ett års förlängning.
Leverantörer: En förnyad konkurrensutsättning har genomförts på Kammarkollegiets ramavtal ”programvaror och tjänster - licensförsörjning”. Vinnande leverantör är Atea Sverige AB.

Pågående och planerade upphandlingar

Nedan listas upphandlingar som är pågående och som planeras att genomföras under 2020. För mer information om tidplan, kontakta upphandlingsfunktionen.

 • Slamhämtning vid reningsverk
 • Ärendehanteringssystem för bygg
 • Grävmaskintjänster
 • Drift av Vårgårda sporthall och PUA-hallen
 • Sjukvårdsmaterial
 • Arbetskläder
 • Lastbil till fordonsprogrammet
 • Handledningstjänster
 • Bemanningstjänster - Sjuksköterskor (sommaren 2020)
 • Bemanningstjänster - Sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter (2020-2024)
 • Energirådgivningstjänster
 • Resebyråtjänster
 • VA-material
 • Biblioteksmedia
 • Ljuskällor
 • Porslin- och köksredskap
 • Finansiell fordonsleasing
 • Vitvaror
 • Mattransporter
 • Verkstadsbesök för fordon
 • Storköksmaskiner
 • Livsmedel i konsumentförpackning
 • Sprinklers till Kullingshemmet
 • Lokalvårdsprodukter
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons