PDF
Senast publicerad:

Nyheter om offentlig upphandling i Vårgårda kommun

Informationen är till för allmänhet information om upphandlingsarbetet i Vårgårda kommun. Det är allmän information om upphandling i Vårgårda kommun, genomförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen samt förnyade konkurrensutsättningar och vilka upphandlingar som pågår/planeras under året.

Pågående och planerade upphandlingar

Nedan listas upphandlingar som är pågående och som planeras att genomföras under 2020. För mer information om tidplan, kontakta upphandlingsfunktionen. För att få mer information samt lämna anbud, måste du som leverantör skapa ett konto på www.tendsign.se Länk till annan webbplats.

 • Ärendehanteringssystem för bygg
 • Grävmaskintjänster
 • Arbetskläder
 • Handledningstjänster
 • Bemanningstjänster - Sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter (2020-2024)
 • Energirådgivningstjänster
 • Resebyråtjänster
 • VA-material
 • Biblioteksmedia
 • Ljuskällor
 • Porslin- och köksredskap
 • Vitvaror
 • Mattransporter
 • Verkstadsbesök för fordon
 • Storköksmaskiner
 • Livsmedel i konsumentförpackning
 • Nyanläggning av gator, gc-vägar och va-ledningar mm, Hjultorps kulle
 • Tillbyggnad av tennishall
 • Plockanalys
 • Faktureringstjänst för VA

Genomförda upphandlingar

Nedan listas genomförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen, förnyade konkurrensutsättningar och anmälan till ramavtal sedan 31 januari 2020

Hygienartiklar och städmaterial

Omfattning: Avtalet omfattar hygienartiklar och städmaterial som t.ex:

 • Torkpapper och servetter
 • Påsar och säckar
 • Handskar
 • Servering
 • Personlig hygien och förband
 • Vård
 • Städmaterial
 • Rengöringsmedel

Avtalsperiod: 2020-03 till 2021-03, med möjlighet till ytterligare två års förlängning. Avropet är gjort på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal ”hygienartiklar och städmaterial 2018”.

Leverantörer:

 1. Procurator Sverige AB
 2. Staples Sweden AB

Hälso- och sjukvårdsmaterial

Omfattning: Avtalet omfattar hälso- och sjukvårdsmaterial som lättare förband till injektionsmaterial och instrument anpassade för exempelvis äldreomsorg, hemsjukvård, förskola/skola och regioner.

Avtalsperiod: 2020-05 till 2022-05, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.
Avropet är gjort på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal ”hälso- och sjukvårdsmaterial 2018”.

Leverantör:

 1. OneMed Sverige AB

Finansiell fordonsleasing

Omfattning: Avtalet är en leasingtjänst där leverantören (banken) löpande anskaffar fordon enligt önskemål om modell och varumärke från beställaren. Leverantören står som ägare och hyr ut bilen/bilarna till kommunen, som varje månad betalar en leasingavgift.

Avtalsperiod: 2020-05 till 2022-04, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Leverantör:

 1. Nordea Finans Sverige AB

Bemanningstjänster - Sjuksköterskor (sommaren 2020)

Omfattning: Avtalet avser köp av sjukskötersketjänster vid akut och/eller planerad personalfrånvaro som
inte kan lösas med traditionell rekrytering eller när egna resurser inte räcker till.

Avtalsperiod: 2020-04 till 2020-09.

Leverantörer:

 1. HelseBemanning AS
 2. Norderfors Care AB
 3. Viva Bemanning AB
 4. Te Crea Care AB
 5. Omsorg & Behandling 1 AB
 6. Agila Nurse AB
 7. Pelmatic Sweden AB
 8. Sverek AB
 9. Klara D AB
 10. SjukvårdsMäklarna Sverige AB
 11. Agito Sverige AB
 12. Medsource AB
 13. Patientagent i Sverige AB
 14. AB Prime Care
 15. Centric Care AB

Underhåll och support av verksamhetssystemet Timecare
Omfattning: Avtalet omfattar underhåll och support av verksamhetssystemet Timecare.

Leverantörer:

 1. Timecare AB

Slamhämtning vid reningsverk

Omfattning: Avtalet omfattar hämtning och omhändertagande av slam från avloppsreningsverket i Hjultorp. Avtalsperiod: 2020-10 till 2021-09, med möjlighet till ytterligare tre års förlängning.

Leverantör:

 1. Ragn-Sells Treatment & Detox AB

Drift av Vårgårda sporthall och PUA-hallen

Omfattning: Avtalet omfattar drift och skötsel av Vårgårda sporthall och PUA-hallen.
Avtalsperiod: 2020-07 till 2024-06, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Leverantör:

 1. Wårgårda IBK

Lastbil till fordonsprogrammet

Omfattning: Inköp av lastbil till fordons- och transportprogrammet på Sundlergymnasiet som kommer att
användas i utbildningssyfte. Avtalsperiod: Leverans av lastbil ska ske senast 2020-08-01.

Leverantör:

 1. Rejmes transportfordon AB

Sjökalkning

Omfattning: Uppdraget innebär totalentreprenad över en femårsperiod och innefattar: leverans, transport och spridning av kalk på sjöar med båt och helikopter. Avtalsperiod: 2020 till 2024-12.

Leverantör:

 1. Movab AB

Två stycken elfordon till gata/VA

Omfattning: Inköp av två stycken elfordon till gata/VA. Avtalsperiod: Leverans av elfordon ska ske senast 2020-12-31.

Leverantör:

 1. HTC Högtryckscenter

Kostdatasystem

Omfattning: Avtalet omfattar ett kostdatasystem till kostenheten.
Avtalsperiod: 2020-05 - 2024-06, med möjlighet till ytterligare tre års förlängning.

Leverantör:

 1. Mashie AB

Kontakt Vårgårda upphandlingsgunktion

Upphandlingsansvarig
E-post: upphandling@vargarda.se
Tfn: 0736-20 60 32

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons