Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2020-10-19

Nyheter om offentlig upphandling i Vårgårda kommun

Kommunen kommer i slutet av 2020 att göra det möjligt för företagare, allmänheten och andra att prenumera på upphandlingar i kommunen. Anmälan till prenumerationen kommer att ske via hemsidan, www.vargarda.se. Prenumerationen inkluderar alla utgivna nyhetsbrev, planerade näringslivsträffar om upphandling och samtliga annonserade upphandlingar i kommunen. Mer information kommer att läggas ut
på hemsidan och i nästa nyhetsbrev.

Nyheter om offentlig upphandling ges ut en gång i kvartalet och innehåller allmän information om upphandling i Vårgårda kommun, genomförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen samt förnyade konkurrensutsättningar och vilka upphandlingar som pågår/planeras under året.

Genomförda upphandlingar

Nedan listas genomförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen, förnyade konkurrensutsättningar och anmälan till ramavtal sedan 29 maj 2020 (senaste nyhetsbrevet):

 

Kontakt Vårgårda upphandlingsfunktion

Upphandlingsansvarig
E-post: upphandling@vargarda.se
Tfn: 0736-20 60 32

Tillbyggnad av tennishall

Omfattning: Entreprenaden avser tillbyggnad av tennishallen. Tillbyggnaden omfattar omklädningsrum, förråd, hwc och kontor.

Avtalsperiod:

Entreprenaden ska vara tillgänglig för besiktning senast 2021-04-15.

Leverantörer:

1. Vi Bygg i Borås AB

Plockanalys

Omfattning: Avtalet omfattar plockanalys av hushållsavfall från hushållen, avfall från kommunens anläggningar såsom avfall från hushåll direkt och fraktioner från återvinningscentraler (ÅVC). Även analys av grovavfall/ industriavfall/byggavfall kan förekomma.

Avtalsperiod:

2020-05 till 2021-05, med möjlighet till ytterligare fyra års förlängning.

Leverantör:

1. EcoRetur Helsingborg AB

Nyanläggning av gator, gc-vägar och va-ledningar mm, Hjultorps kulle

Omfattning: Objektet avser nyanläggning av gator, gc-vägar och va-ledningar samt lite grönområde med plantering och grönytor, diken och fördröjningsmagasin mm. Vidare ingår även viss ombyggnad av närliggande Östergårdsgatan.

Avtalsperiod:

Entreprenaden i sin helhet ska vara klar 2021-05-13.

Leverantör:

1. E-Sundell AB

Litteratur

Omfattning: Avtalet avser böcker och ljudböcker med eller utan biblioteksutrustning.

Avtalsperiod:

2021-01 - 2021-10.

Leverantörer:

1. Adlibris Aktiebolag

2. Bokus AB 

Pågående och planerade upphandlingar

Nedan listas upphandlingar som är pågående och som planeras att genomföras under 2020. För mer information om tidplan, kontakta upphandlingsfunktionen.

 • Ärendehanteringssystem för bygg
 • Grävmaskintjänster
 • Arbetskläder
 • Handledningstjänster
 • Bemanningstjänster - Sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter (2020-2024)
 • Energirådgivningstjänster
 • Resebyråtjänster
 • Ljuskällor
 • Porslin- och köksredskap
 • Vitvaror
 • Mattransporter
 • Flyttjänster
 • Verkstadsbesök för fordon
 • StorköksmaskinerFaktureringstjänst för VA
 • Signs of Safety - Utbildning
 • Maskindisk- och tvättmedel
 • Konsult för förstudie gällande boende för äldre
 • Förskola - Fagrabro
 • Potatis
 • Mjölk

Kontakt Vårgårda upphandlingsgunktion

Upphandlingsansvarig
E-post: upphandling@vargarda.se
Tfn: 0736-20 60 32

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons