PDF
Senast publicerad:

Nyheter om offentlig upphandling i Vårgårda kommun

Kommunen kommer i slutet av 2020 att göra det möjligt för företagare, allmänheten och andra att prenumera på upphandlingar i kommunen. Anmälan till prenumerationen kommer att ske via hemsidan, www.vargarda.se. Prenumerationen inkluderar alla utgivna nyhetsbrev, planerade näringslivsträffar om upphandling och samtliga annonserade upphandlingar i kommunen. Mer information kommer att läggas ut
på hemsidan och i nästa nyhetsbrev.

Nyheter om offentlig upphandling ges ut en gång i kvartalet och innehåller allmän information om upphandling i Vårgårda kommun, genomförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen samt förnyade konkurrensutsättningar och vilka upphandlingar som pågår/planeras under året.

Genomförda upphandlingar

Nedan listas genomförda upphandlingar över direktupphandlingsgränsen, förnyade konkurrensutsättningar och anmälan till ramavtal sedan 29 maj 2020 (senaste nyhetsbrevet):

 

Kontakt Vårgårda upphandlingsfunktion

Upphandlingsansvarig
E-post: upphandling@vargarda.se
Tfn: 0736-20 60 32

Tillbyggnad av tennishall

Omfattning: Entreprenaden avser tillbyggnad av tennishallen. Tillbyggnaden omfattar omklädningsrum, förråd, hwc och kontor.

Avtalsperiod:

Entreprenaden ska vara tillgänglig för besiktning senast 2021-04-15.

Leverantörer:

1. Vi Bygg i Borås AB

Plockanalys

Omfattning: Avtalet omfattar plockanalys av hushållsavfall från hushållen, avfall från kommunens anläggningar såsom avfall från hushåll direkt och fraktioner från återvinningscentraler (ÅVC). Även analys av grovavfall/ industriavfall/byggavfall kan förekomma.

Avtalsperiod:

2020-05 till 2021-05, med möjlighet till ytterligare fyra års förlängning.

Leverantör:

1. EcoRetur Helsingborg AB

Nyanläggning av gator, gc-vägar och va-ledningar mm, Hjultorps kulle

Omfattning: Objektet avser nyanläggning av gator, gc-vägar och va-ledningar samt lite grönområde med plantering och grönytor, diken och fördröjningsmagasin mm. Vidare ingår även viss ombyggnad av närliggande Östergårdsgatan.

Avtalsperiod:

Entreprenaden i sin helhet ska vara klar 2021-05-13.

Leverantör:

1. E-Sundell AB

Litteratur

Omfattning: Avtalet avser böcker och ljudböcker med eller utan biblioteksutrustning.

Avtalsperiod:

2021-01 - 2021-10.

Leverantörer:

1. Adlibris Aktiebolag

2. Bokus AB 

Pågående och planerade upphandlingar

Nedan listas upphandlingar som är pågående och som planeras att genomföras under 2020. För mer information om tidplan, kontakta upphandlingsfunktionen.

 • Ärendehanteringssystem för bygg
 • Grävmaskintjänster
 • Arbetskläder
 • Handledningstjänster
 • Bemanningstjänster - Sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter (2020-2024)
 • Energirådgivningstjänster
 • Resebyråtjänster
 • Ljuskällor
 • Porslin- och köksredskap
 • Vitvaror
 • Mattransporter
 • Flyttjänster
 • Verkstadsbesök för fordon
 • StorköksmaskinerFaktureringstjänst för VA
 • Signs of Safety - Utbildning
 • Maskindisk- och tvättmedel
 • Konsult för förstudie gällande boende för äldre
 • Förskola - Fagrabro
 • Potatis
 • Mjölk

Kontakt Vårgårda upphandlingsgunktion

Upphandlingsansvarig
E-post: upphandling@vargarda.se
Tfn: 0736-20 60 32

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons