PDF
Senast publicerad:
Vy över Vårgårda tätort sett från Kesbergsbacken.

Beredskap för företag, i kris och krig

Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare. För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, av yttersta vikt. Nu samlar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) information riktad till företag i en kampanj.

Målsättningen med kampanjen är att bidra till:

  • en ökad kunskap om företagens betydelse för totalförsvaret samt offentliga aktörers ansvar och roller,
  • att företag vidtar åtgärder som minskar sårbarheter och stärker beredskap, och
  • att privat-offentlig samverkan etableras.

Information till företag och branschorganisationer delas in i följande sex delar:

  1. Företagen är en viktig del av beredskapen
  2. Det här förväntas företagen att göra
  3. Exempel på vad företag kan göra
  4. Samverkan med offentliga aktörer
  5. Finansiering och pågående utredningar
  6. Hör fyra företag berätta

www.msb.se/beredskapforforetag Länk till annan webbplats.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons