Meddelande

Vårgårda kommun följer Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheters rekommendationer om hur coronaviruset ska hanteras. Det är viktigt att vi tillsammans tar ansvar för att minska smittspridningen. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Hjälp till att förebygga smittspridning hos riskgrupper, framför allt äldre.

PDF
Senast publicerad: 2020-04-23

Avfallshantering för företag

I alla verksamheter och företag uppkommer avfall. Hushållsavfall från verksamheter ska lämnas till Vårgårda kommun och företag ska därför ha abonnemang om hämtning av hushållsavfall. För övrigt avfall, så kallat verksamhetsavfall, ansvarar du själv som företagare för att det lämnas till någon som har tillstånd för att hantera aktuell avfallstyp.

Avfall från företag, verksamheter och fastighetsägare är dels hushållsavfall och dels verksamhetsavfall. Till hushållsavfall räknas det som uppstår i bland annat fikarum, kök och toaletter. Ingen annan än kommunen eller kommunens entreprenörer får ta hand om det.

Det är företagens eget ansvar att se till att det avfall som uppkommer i verksamheten, och inte är hushållsavfall, lämnas till en godkänd transportör och mottagare. Du är skyldig att se till att transportören och mottagaren har de tillstånd som krävs för att ta emot ditt avfall. Ska du transportera ditt avfall själv kan det krävas tillstånd eller anmälan hos Länsstyrelsen. Lämnas avfallet till kommunens återvinningscentraler debiteras en avgift enligt kommunens renhållningstaxa.

Lagstiftningen kring avfall är omfattande och regleras i kommunens renhållningsföreskrifter, 15 kap. miljöbalken, Avfallsförordningen (2011:927) med tillhörande föreskrifter.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons