PDF
Senast publicerad:

Egenkontroll och HACCP

Egenkontroll

Egenkontroll är allt du gör för att säkerställa att de livsmedel som du tillhandahåller är säkra och inte hanteras på ett sätt som medför en risk för att slutprodukten blir hälsofarlig.

EU-lagstiftningen som började gälla den 1 januari 2006 ställer tydligare krav på livsmedelsföretagarens egenkontroll. Även vid godkännandeprövning, det vill säga innan verksamheten påbörjats, krävs det att egenkontroll finns på plats

Följande punkter är exempel på vilka olika rutiner din egenkontroll bör innehålla rutin för:

 • Inköp och mottagningskontroll
 • Bekämpning av skadedjur
 • Personalhygien
 • Utbildning av personal
 • Rengöring
 • Underhåll av lokaler, inredning och utrustning
 • Hantering av avfall
 • Märkning/redlighet
 • Spårbarhet
 • Övervakning av temperatur
 • Återkallande av produkter och kundklagomål
 • Vatten/is
 • Material i kontakt med livsmedel
 • Utleverans/distribution
 • Diskning
 • Avvikelsehantering och korrigerande åtgärder
 • Verifiering/tester
 • Internrevision
 • Dokumentation

HACCP

Inom EU ställs också krav på att företag som hanterar livsmedel ska tillämpa HACCP. HACCP står för Hazard Analysis Critical Control Point och översätts ofta på svenska med Faroanalys och Kritiska Styrpunkter. Detta är en arbetsmetod vars syfte är att identifiera och styra faror och risker inom livsmedelshantering.

Din HACCP-plan bör innehålla följande punkter:

 • Produktionsuppgifter, produktbeskrivning och förväntade konsumenter
 • HACCP grupp
 • Förteckning och information om råvaror, ingredienser och förpackningar
 • Potentiella risker i råvaror, ingredienser och förpackningar
 • Flödesschema och verifikation av flödesschema
 • Beskrivning av processen
 • Faro- och riskbedömning
 • Identifikation av CCP (Critical Control Point)
 • Sammanställning av CCP, kritisk gräns, övervakning, korrigerande åtgärd, dokumentation, verifikation

Mer information om egenkontroll finns på livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons