PDF
Senast publicerad:

Buller

Du som äger en fastighet eller ansvarar för en verksamhet måste enligt lag se till att omgivningen inte störs av buller. Det är också ditt ansvar att utreda och rätta till eventuella problem och visa att ljudnivån är acceptabel.

Den som upplever en bullerstörning bör i första hand prata med fastighetsägaren eller den som driver verksamheten. Blir det inte bättre, lämna in en anmälan om bullerstörningen till bygg- och miljöenheten. Då är det upp till fastighetsägaren eller den som bedriver verksamheten att redovisa vad som ska göras åt problemet.

Om det behövs kan bygg- och miljöenheten kräva att det görs en ljudnivåmätning. Bygg- och miljöenheten kan också komma att behöva förelägga om att vidta åtgärder.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons