PDF
Senast publicerad:

Kemikalieförteckning

Miljöbalken ställer krav på att du som verksamhetsutövare ska ha kunskap om de kemikalier som du hanterar samt att du ska byta ut farliga kemikalier till mindre farliga kemikalier där det är möjligt.

Genom att fylla i en kemikalieförteckning får du kunskap om de kemikalier du använder i din verksamhet. Du får även en överblick över hur farliga de är och hur de påverkar människors hälsa och miljön.

För anmälningspliktiga verksamheter gäller Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, som ställer krav på att upprätta en kemikalieförteckning.

För verksamheter som inte är anmälningspliktiga gäller ändå miljöbalkens krav på kunskap och att undvika farliga kemikalier.

Kemikalieförteckningen är ett bra verktyg i arbetet med att uppfylla dessa krav.

Utse en miljöansvarig

För att underlätta arbetet med kemikalier är det bra att utse en miljöansvarig i verksamheten. Också detta är ett lagkrav för anmälningspliktiga verksamheter. Inom verksamheter med en gemensam administration för flera mindre enheter (till exempel kommunens skolor och förskolor eller en större kedja) kan en miljöansvarig hjälpa till ute på de enskilda enheterna.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons