PDF
Senast publicerad:

Kemikalier

Verksamheter använder sig ofta av kemikalier i olika omfattning och mängder. För dig som driver en större verksamhet som är anmälningspliktig till kommunen finns särskild lagstiftning som berör just kemikalier. För mindre verksamheter gäller miljöbalkens allmänna hänsynsregler som säger att verksamheten ska vidta försiktighetsåtgärder för att minimera risk för skada på miljön eller människors hälsa. Oavsett din verksamhets storlek så krävs det att du har god ordning bland dina kemikalier.  

Tänk på

​Både som företagare och privatperson kan du göra aktiva val och försöka välja ett mer miljövänligt alternativ.

Tänk också på att sortera förbrukade kemikalier rätt och att farligt avfall lämnas in till kommunens återvinningscentral.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons