Viktigt meddelande

Från och med 2 juni är det bevattningsförbud i Vårgårda kommun. Det är mycket högre vattenförbrukning än normalt och trots vädjan om återhållsamhet är förbrukningen väldigt hög. Bevattningsförbudet innebär att det kommunala dricksvattnet endast ska användas för hushållens mest nödvändiga behov. Förbudet omfattar att vattna gräsmattor, tvätta fordon samt att fylla pooler. Förbudet gäller preliminärt två veckor, sedan görs en ny bedömning av situationen.

PDF
Senast publicerad: 2017-04-24

Bekämningsmedel

För att ett bekämpningsmedel ska få säljas i Sverige måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. För att yrkesmässigt använda bekämpningsmedel krävs en behörighet, den får du genom att gå en utbildning. Lär mer på länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats.

Lantbrukare

För dig som är lantbrukare eller har marker som behöver sprutas med bekämpningsmedel är det många detaljer att tänka på, regelverket är omfattande. Du ska bland annat föra journal över den besprutning du gör, kemikalierna måste förvaras på rätt sätt och du ska ha en förteckning över vilka kemikalier du använder.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons