PDF
Senast publicerad:

Köldmedier

Köldmedier används bland annat i luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar. Ett stort antal ämnen kan användas som köldmedium. Vissa köldmedium har en negativ miljöpåverkan genom att de bryter ner ozonskiktet och fungerar som växthusgaser.

Om du bedriver en yrkesmässig verksamhet och du har en anläggning med flourerande växthusgaser (HCFC eller HFC) som köldmedium måste du följa regler om bland annat installation, läckagekontroll och rapportering.

Viktigt att veta för dig som är ägare/brukare av kyl-, frys- och värmepumpsanläggningar

En ny EU-förordning har trätt i kraft 1 januari 2015.

Det är bland annat förbjudet att yrkesmässigt använda ozonnedbrytande HCFC-ämnen i kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning, om köldmediemängden överskrider 3 kg. Det innebär att sådan utrustning inte får användas efter den 1 januari 2015 och de måste därför konverteras eller skrotas innan dess.

Den nya förordningen innebär många förändringar, några behöver ni vara uppmärksamma på. Det gäller till exempel intervallen för läckagekontroll som ska utföras under 2015 och som ska redovisas till bygg- och miljöenheten senast den 31 mars 2016. Tidigare har det enbart varit antal kilo köldmedia som varit utgångspunkt för hur ofta anläggningen ska läcksökas. Nu kommer det istället att vara kopplat till vilken typ av köldmedium som används i anläggningen och dess påverkan på växthuseffekten. Detta beräknas i  CO2-ekvivalenter (CO2(e)), det vill säga hur många gånger större påverkan de har på växthuseffekten än samma mängd koldioxid.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons