PDF
Senast publicerad:

PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är ett mycket giftigt ämne som förbjöds 1973. Det finns dock kvar i till exempel byggnadsmaterial och läcker ut i miljön. PCB påverkar immunförsvar, nervsystem, cancerutveckling och fortplantning. Det är svårt att bryta ner och halterna ökar uppåt i näringskedjan.

Krav på sanering

Enligt PCB-förordningen (2007:19) ska fastighetsägare till byggnader eller annan anläggning som är uppförd eller renoverad under åren 1956-1973 undersöka förekomst av PCB i fog- och golvmassa.

Fogmassor och halkskyddad golvmassa som innehåller PCB i en halt över 500 ppm ska avlägsnas snarast, dock senast:

A) den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1969 och annat inte följer av nedanstående punkter

B) den 30 juni 2016 om:

  • massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956-1973
  • byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1970-1973 eller
  • massan har använts inomhus, eller
  • massan har använts i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

C) i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av 1998.

För fogmassor och halkskyddade golv med lägre halter av PCB (50-500 ppm) ska dessa avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Anmäl sanering

Sanering av PCB är miljöfarlig verksamhet och ska anmälan till bygg- och miljöenheten senast tre veckor innan sanering påbörjan.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons