PDF
Senast publicerad:

Anmälan av offentliga lokaler och hygienlokaler

Syftet med anmälan är att tillsynsmyndigheten så tidigt om möjligt ska känna till den nya verksamheten och kunna lämna råd, upplysningar och ställa de krav som behövs ur hälsoskyddssynpunkt. Kraven kan röra ventilation, ljudnivå eller hygien. Anmälan ska vara skriftlig och verksamheten får starta tidigast sex veckor efter det att anmälan skickats in om inget beslut meddelats tidigare. Till anmälan ska bifogas ritningar över lokalen samt uppgift om ventilation och luftflöden.

Alla verksamheter är inte anmälningspliktiga men även om din verksamhet inte är anmälningspliktig gör bygg- och miljöenheten tillsyn. Därför är det bra att lämna information om vilken typ av verksamhet du bedriver ändå.

Exempel på verksamheter som ska anmälas till bygg- och miljöenheten är:

 • Badhus och bassänger
 • Hygieniska behandlingslokaler, det vill säga verksamheter med risk för blodsmitta (tatuering, fotvård, piercing, permanent make-up och akupunktur)
 • Skolor, förskolor och fritidshem
 • Solarier
 • Tillfälliga boenden som exempelvis hotell och vandrarhem.

OBS! är du till exempel sjuksköterska eller sjukgymnast med legitimation och utför akupunktur ska du anmäla din verksamhet till inspektionen för vård och omsorg (IVO) istället för till bygg- och miljöenheten.

Exempel på verksamheter som inte kräver anmälan:

 • Frisörer
 • Hudvård (som inte är stickande/skärande)
 • Massage
 • Idrottsanläggningar
 • Hotell
 • Pensionat

Är du osäker på om du behöver anmäla just din verksamhet? Kontakta Bygg- och miljöenheten.

Tänk på!

Tänk på att även kontrollera med kommunens bygglovsavdelning om du behöver bygglov för ändring av lokalens användning, uppsättning av skylt eller dylikt.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons