PDF
Senast publicerad:

Taxa och avgifter inom miljöbankens område

Kostnaderna för bygg- och miljöenhetens tillsyn och annan myndighetsutövning ska så långt som möjligt täckas av avgifter, enligt taxa som Kommunfullmäktige beslutar om. Den årliga avgiften baseras på riskbedömningar och kontrollbehov.

För tillsyn som inte sker regelbundet tar vi ut en timavgift. För andra typer av ärenden tar vi ut fasta avgifter. I den tillsynsavgift som verksamheten betalar ingår inspektion på plats, granskning av rapporter, rådgivning och information till verksamheter samt mycket mer.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons