PDF
Senast publicerad:

Bli leverantör

Vi i Vårgårda kommun tycker att det är viktigt att ha en bra dialog med företag och jobbar aktivt för att fler lokala företag ska kunna bli leverantör till kommunen. Därför har vi sammanställt information till dig som vill bli leverantör eller som vill ha mer information om upphandling i Vårgårda kommun.

Hur börjar en upphandling?

En upphandling börjar med att Vårgårda kommun har behov av en vara eller tjänst. Det kan också vara så att ett ramavtal håller på att löpa ut och ska konkurrenssättas igen.

Hur blir jag leverantör?

Det finns två möjliga sätt att bli leverantör till kommunen.

  • Teckna ett ramavtal genom att lämna ett anbud och vinna upphandlingen.
  • Bli leverantör genom direktupphandling.

Ramavtal

Vårgårda kommun har möjlighet att använda sig av ramavtal vid upphandlingar. Ett ramavtal är ett samlingsbegrepp för ett köpeavtal när till exempel olika förvaltningar behöver köpa in varor och tjänster av samma typ, vid upprepade tillfällen. För sådana varor och tjänster finns det gemensamma ramavtal. Dessa kommungemensamma upphandlingar kan göras på två sätt:

Annonsering av upphandlingar

Vårgårda kommun måste enligt lagen annonsera sina upphandlingar i en allmän tillgänglig databas. Vi använder oss av systemet OPIC.

För mer information om våra annonseringar.

Direktupphandling

Direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering och utan krav på anbud i en viss form. Direktupphandling får användas om:

  • den varan eller tjänsten inte redan finns tillgänglig via kommunens ramavtal
  • inköpets värde uppgår till högst 534 890 kr per år för det aktuella varu- eller tjänsteområdet.

För mer information om direktupphandling.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons