PDF
Senast publicerad:

Upphandling i Vårgårda kommun

Vårgårda kommun har en policy för upphandling Pdf, 221.6 kB, öppnas i nytt fönster.. Detta för att all upphandling ska utföras på ett professionellt sätt och tillgodose kommunens behov av varor och tjänster.

Upphandlingspolicyn gäller för all upphandling i Vårgårda kommun. Detta innefattar direktupphandling i kommunens samtliga verksamheter. Det inkluderar även de bolag, föreningar och stiftelser där kommunen är förvaltare eller utser en majoritet av styrelsen.

Ansvar för upphandling

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för all upphandling inom Vårgårda kommun. Samhällsbyggnad ansvarar för kommunens upphandling gällande bygg- och anläggningsentreprenader samt tjänster som tillhör dessa.

Tre olika samordningsnivåer

Upphandling i kommunen sker på tre olika nivåer där upphandling samordnas.

  • Verksamhetsspecifik - upphandling specifik för en eller flera verksamheter
  • Kommunövergripande - upphandling gällande alla kommuners verksamheter
  • Samordnad upphandling - där kommunen samordnar upphandlingen med andra kommuner, organisationer, centrala upphandlingsorgan eller inköpscentraler. Samordnad upphandling kan vara verksamhetsspecifik eller kommunövergripande.

Revidering

Upphandlingspolicyn är antagen av kommunfullmäktige och ska revideras, det vill säga ses över, en gång per mandatperiod eller vid behov. 

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons