Gå till innehåll

Granskning detaljplan för Flaskeberget

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten har upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerat område. Planområdet ligger strax norr om Vårgårda centrum. Då planen bedöms ha stort intresse för allmänheten upprättas den med utökat förfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900).

Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av nya bostäder med inslag av bl.a. centrumverksamhet i anslutning till Vårgårda centrum.

Planförslaget finns utställt under tiden den 13 juni – 26 augusti 2024 vid kommunens reception. Samtliga planhandlingar och utredningar finns även tillgängliga på Vårgårda kommuns hemsida.

Information om detaljplanen lämnas av Bygg- och miljökontoret, tel. 0322-600 660.

Eventuella synpunkter ska vara inkomna senast den 26 augusti 2024. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

E-post: kommunen@vargarda.se

Postadress: Vårgårda kommun

Samhällsbyggnad Bygg och Miljö

447 80 Vårgårda

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-06-13
Senast uppdaterad: 2024-06-13
Sidansvarig: Pontus Lilja