PDF
Senast publicerad:

Mottagning av nyanlända i Vårgårda kommun

I enlighet med Lagen om ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända, så tar Vårgårda kommun årligen emot ett visst antal personer som fått uppehållstillstånd i Sverige med anledning av exempelvis krig och förföljelse. Alla landets kommuner har samma ansvar för mottagande av nyanlända. Hur många personer varje kommun ska ta emot bestäms av Migrationsverket, i samråd med Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen. Under år 2017 ska Vårgårda kommun ta emot 50 personer som anvisats av Migrationsverket. Det finns även möjlighet för nyanlända personer att bosätta sig på egen hand. Detta gör att det totala mottagandet i kommunen för 2017 kommer att vara cirka 80-90 personer.

Vid ankomst till Vårgårda kommun får de personer som anvisats av Migrationsverket, hjälp till en egen bostad. Bostäderna inreds med sovplats, belysning och matpaket för cirka 2 dygn.

Övrig utrustning till bostaden ordnar personen/familjen själva genom bl.a. möjligheten att ansöka om ett hemutrustningslån från CSN. Personer/familjer som flyttar till kommunen på egen hand, har inte rätt till hjälp med att få en egen bostad. Dessa personer får söka på egen hand via bostadsbolagens ansökningssystem.

Efter bosättning får de nyanlända hjälp med att anmäla sig till Svenska För Invandrare (SFI) och barnen anmäls till skola eller barnomsorg. Vuxna anmäls också till den obligatoriska 60 timmars-kursen för samhällsorientering. Kommunens flyktingmottagning är också behjälplig för beställning av hemförsäkring, internet och elabonnemang, men också för kontakter med andra myndigheter och funktioner i kommunen. Kostnaderna för exempelvis internet och elektricitet står individen själv för.

Parallellt med kommunens service upprättas en etableringsplan för vuxna personer av Arbetsförmedlingen. En handläggare på Arbetsförmedlingen planerar individens etablering i Sverige. I detta arbete är kommunen en viktigt samarbetspartner. På detta vis vill staten och kommunerna gemensamt skapa goda förutsättningar till en god integration mellan det svenska samhället och dess nya medborgare.

Kontakta oss
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons