PDF
Senast publicerad: 2017-06-07

Tapetserarutbildning

En grundutbildning för vuxna på gymnasienivå till tapetseraryrket. Inga särskilda förkunskapskrav eller inträdesprov utöver fallenhet och intresse. Undervisningen sker inom ramen för hela arbetsdagar 8.00 – 16.00. Uppehåll görs endast för helgdagar och fyra veckor i juli.

Praktiskt arbete under handledning av erfaren tapetserare utgör den huvudsakliga pedagogiska metoden. I början arbetar eleven med enklare arbeten och mycket handledning. Med tiden blir uppgifterna mer avancerade och eleven arbetar alltmer självständigt. Kvaliteten i resultatet förväntas också bli allt högre under utbildningens gång.

Vi arbetar med verkliga kundarbeten. Det ger en förståelse för alla delar av arbetsprocessen inklusive kostnads- och tidsberäkning, materialval och kundkontakter. De teoretiska momenten fogas naturligt in under kursens gång. Studier av facklitteratur och annan dokumentation blandas med studiebesök och gästföreläsningar.

Utbildningen är en yrkesutbildning med den mesta av tiden förlagd till verkstad. Läs mer på utbildningens hemsida.

Antagning och kursstart

Ansökan till utbildningen gör du via www.brvux.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och antagning sker vid flera tillfällen per år. (Se BRvuxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för information om aktuella sökperioder.) Om du bor i en kommun utanför Sjuhäradsområdet måste du skicka en kopia av din ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun.

Studiefinansiering

Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN under förutsättning att hemkommunen betalar kurskostnaden. Vi kan anordna uppdragsutbildning inom området vid förfrågan. Kontakta oss för mer information.

Den studerande betalar arbetskläder, undervisningsmaterial som får behållas samt mat vid längre studiebesök. Skolan betalar övriga kostnader för studiebesök, verktyg och arbetsmaterialmaterial mm. Eleven kan arbeta med egna möbler i mån av tid och betalar då materialkostnad.

Kursdokumentation

- Betyg på nationella gymnasiekurser
- Utbildningsdiplom erkänt av branschorganisation STM

Utbildningens innehåll

Utbildningen är en grundutbildning i klassiska och moderna tekniker, materialkunskap, verktygskunskap samt stilhistoria. Kurserna beskrivs nedan.

Minimera
Kontakt
Hitta snabbt

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons