PDF
Senast publicerad:

Barnskötarutbildning

En grundutbildning för vuxna på gymnasienivå där du får formell kompetens som barnskötare. Utbildningen är arbetsplatsförlagd vilket innebär att du är ute på en förskola två dagar i veckan (apl) och inne på skolan två dagar i veckan. Detta gör att du har möjlighet att knyta ihop yrkeskunskap och teoretisk kunskap. Din apl sker i Vårgårda/Herrljunga.Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande, och godkänt i svenska/svenska som andraspråk.

Antagning och kursstart

Ansökan till utbildningen gör du via www.brvux.selänk till annan webbplats och antagning sker en gång per år. (Se BRvuxlänk till annan webbplats för information om aktuella sökperioder.) Kursstarten är i början av januari.

Studiefinansiering

Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN. Kurslitteratur och eventuella resor betalar du själv.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller kurser inom ämnena pedagogik och pedagogiskt arbete.

Minimera
Kontakt
Hitta snabbt

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons