PDF
Senast publicerad:

Vikariera inom skola och barnomsorg

Är du intresserad av att vikariera inom skola och barnomsorg?

Som vikarie ersätter du ordinarie personal vid frånvaro och det är vanligt att du blir bokad med kort varsel. Du styr själv vilka dagar och tider du jobbar och har möjlighet att jobba på flera olika arbetsplatser. När du blir tilldelad ett arbetspass får du ett sms med information om ditt uppdrag.

För att få bli vikarie behöver du göra en ansökan på någon av våra öppna annonser, finns ingen annons ute kan du fylla i e-tjänst eller blankett ansökan till vikarie Länk till annan webbplats. och mejla den oss på bemanning.utbildning@vargarda.se. Om du går vidare i urvalet blir du kallad till en intervju. Vi gör alltid en referenstagning och samlar in belastningsregister från Polisen innan anställning.För att påskynda processen kan du redan nu beställa ett belastningsregister Länk till annan webbplats..

För mer information finns en checklista. Pdf, 97.1 kB.

Nedan kan du läsa mer om vad det innebär att Vikariera och vilka arbetsuppgifter som finns.

Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Information om arbetsuppgifter som förekommer i vår verksamhet.

Förskola 1-5 år och fritidshem 6-12 år

 • Alla förskolor/fritidshem arbetar olika. Oftast finns en informationspärm på varje avdelning som beskriver hur dagsrutinerna ser ut och vilka regler som gäller. Det kan vara svårt för personalen att hinna introducera nya vikarier.
 • Att vikariera på en förskola/fritidshem innebär att du ersätter ordinarie personal och gör de flesta av den personens arbetsuppgifter. Att ta ansvar för en barngrupp innebär t ex att ha samling, gymnastik, gå till skogen, påklädning, disk m. m. Den ordinarie personalen har det pedagogiska ansvaret.
 • Kunna samarbeta i arbetslagen.
 • När du kommer till förskolan/fritidshemmet är det viktigaste att du tar kontakt med barnen och lär känna dem. Du kan inte ägna dig endast åt ett par barn utan måste överblicka hela barngruppen. Tänk särskilt på detta vid utomhusvistelse. Det krävs lyhördhet, engagemang och stort ansvarskännande.
 • Vi är ute varje dag i alla väder, ”kläder efter väder”. Vid t ex raster arbetar du ibland ensam i barngruppen. Om du ska arbeta det ”tidiga” respektive ”sena” arbetspasset kan det förekomma att du är ensam på förskolan och tar mot alla barn på morgonen, resp stänger förskolan på kvällen.
 • Pricka av de barn som kommer och går.
 • Komma i tid.

Förskoleklass – skolår 6

 • Kunna följa en instruktion från den lärare du vikarierar för men samtidigt vara beredd att improvisera om det inte finns någon planering.
 • Kunna samarbeta med andra lärare i arbetslaget.
 • Vara bra på att skapa relationer med barn/elever, vara lyhörd för deras behov och kunna ta ett vuxenansvar, kunna sätta gränser.
 • Kunna leda och organisera arbetet i klassrummet.
 • Uppträda omdömesfullt och följa skolans regler, komma i tid osv.

Skolår 7-9

 • Ämnen som förekommer på en 7-9 skola: Svenska, engelska, matematik, historia, religion, samhällskunskap, geografi, fysik, biologi, kemi, teknik, tyska, engelska, spanska, trä och metallslöjd, textilslöjd, idrott och hälsa, bild, musik. Dessutom har skolan lokala ämnen.
 • Kunna följa en instruktion från den lärare du vikarierar för men samtidigt vara beredd att improvisera om det inte finns någon planering.
 • Kunna samarbeta med andra lärare i arbetslaget.
 • Ha grundläggande kunskaper inom de ämnen som du meddelat att du
 • kan undervisa i.
 • Vara bra på att skapa relationer med tonåringar, vara lyhörd för deras behov men samtidigt ta ett vuxet ansvar och kunna sätta gränser.
 • Kunna leda och organisera arbetet i klassrummet.
 • Vara en förebild för ungdomarna och uppträda omdömesfullt, följa skolans
  regler, komma i tid osv.

Särskola

Vårbergskolan(skolår 1-6) och Gullhögskolan särskola (skolår 7-10). Elever med utvecklingsstörning och begåvningshandikapp.

 • Du behöver ha ett gott bemötande mot elever med funktionshinder och ha stort tålamod.
 • Du arbetar tillsammans med andra vuxna.
 • Du ska kunna skapa relationer med barn/elever.
 • Vara lyhörd för deras behov och kunna sätta gränser.
 • Det är ett roligt, praktiskt och kreativt arbete som också innefattar en
  del omvårdnad.

Elevassistent

Som elevassistent kan du jobba inom förskola, fritidshem, grundskola och särskola. Under ledning av ansvarig pedagog arbetar du för att stödja enskilda barn/elever. Arbetsuppgifterna varierar beroende på verksamhet och barnens särskilda behov. Vilka åldersgrupper/verksamheter passar dig? Fyll i på anmälan till
vikarielistan.

Välkommen till ett roligt och stimulerande arbete

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons