PDF
Senast publicerad:

Alkohol, tillstånd och tillsyn

""

TiS – Tillståndsenheten i samverkan, Lidköping kommun handlägger ärenden som rör serveringstillstånd i Vårgårda kommun.

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget. Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara stadigvarande eller tillfälligt.

Ansökan om serveringstillstånd görs via e-tjänst till kommunen Länk till annan webbplats.. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen. Olika avgifter gäller för respektive tillstånd, se avgiftstaxan. Avgiften ska vara inbetald i samband med att ansökan skickas in, till Lidköpings kommun bankgiro 863-5260. Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan skulle avslås. Serveringstillstånd krävs inte om serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, samt äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

Alkohollagen

Alkohollagen syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar och enligt lagen ska alkoholdrycker serveras återhållsamt.

Människors hälsa går före ekonomiska intressen i alkohollagstiftningen. Det finns särskilda åldersgränser för ungdomar och bestämmelser om att alkoholdrycker ska serveras under sådan former att det inte uppstår brister i ordning och nykterhet.

Att bedriva alkoholservering är ett ansvarsfullt åtagande. Alkohollagen är i första hand en skyddslag. Ungdomar ska skyddas mot en för tidig alkoholdebut. Människor ska inte bli överseverade på krogen. Krögare ska kunna konkurrera på lika vilkor.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons