PDF
Senast publicerad:

Frågor och svar kring avfall

Här nedan finnas ni svar på vanliga frågor kring avfall. Hittar ni inte det svar ni söker? Kontakta renhållningsavdelningen via kommunens växel.

Måste jag källsortera?

Ja, förpackningar och tidningar, farligt, el- och grovavfall skall alltid källsorteras. Läs mer om hur du sorterar ditt avfall här.

Varför ska jag sortera, allt blandas väl ändå till slut?

Det stämmer inte. Alla avfallskärl ska ha en märkning som sopbilen kan läsa av när avfallet hämtas. Sopbilen har olika fack, När ditt kärl hämtas läser sopbilen av märkningen på kärlet och ser till att avfallet hamnar i rätt fack. Sopbilarna som hämtar rest-och matavfall i Vårgårda kommunen har två fack men det finns även sopbilar med fler fack som kan hämta flera olika fraktioner samtidigt utan att de blandas.

När hämtas mina sopor?

Normalt sett hämtas dina sopor varannan vecka. I tömningskalendern Länk till annan webbplats. kan du se när du ta tömning av dina avfallskärl.

Varför har inte mitt kärl blivit tömt?

Det kan finnas flera anledningar till att ditt kärl inte blivit tömt de vanligaste orsakerna är:

1. Avfallet är felsorterat, det ligger något i kärlet som ej hör hemma där exempelvis elektronik eller farligt avfall. Kärlet töms då inte förrän du avlägsnat det som är felsorterat

2. Kärlet är inte framdraget till hämtningsplatsen.

Mitt sopkärl är trasigt, vad gör jag?

Kontakta Ragn-Sells KommunPartner.

Kan jag byta storlek på mitt gröna kärl?

Ja, det går bra. Om du vill byta kärlstorlek är det gratis att byta till ett minde kärl. Vill du däremot ha ett större kärl måste du betala en avgift på 344 kr för kärlbytet.

Jag eldar allt som är brännbart hemma, får jag det?

Nej! Det är förbjudet att elda alla typer av avfall förutom trädgårdsavfall. Förpackningar ska lämnas på återvinnigsstationen och restavfall ska slängas ditt avfallskärl hemma.

Jag vill beställa eller byta avfallsabonnemang, hur gör jag?

Kontakta Ragn-Sells KommunPartner.

Varför måste jag betala en grundavgift?

Grundavgiften är en avfallsavgift som alla hushåll betalar oavsett kärlstorlek. Grundavgiften täcker de fasta kostnaderna för avfallshantering som alla hushåll delar på. Avgiften innefattar bland annat drift av återvinningscentraler, miljöriktig hantering och behandlingen av farligt avfall, elavfall och grovavfall samt administration och kundtjänst.

Hur vet jag vad jag har för kärlstorlek?

På din faktura från Ragn-Sells KommunPartner kan du se vilken kärlstorlek du har i dag. Har du ingen faktura kan du kan kontakta Ragn-Sells KommunPartner.

Måste jag betala extra för mitt matavfallskärl?

Nej, väljer du abonnemang Matavfall ingår ett matavfallskärl, papperspåsar och en påshållare.

Jag har inte plats för två kärl. Måste jag ha två?

Om du vill sortera ut ditt matavfall och inte har en egen hemkompost måste du ha två kärl. Om du bara vill ha ett kärl där du slänger både restavfall och matavfall väljer du Blandat avfall som är ett dyrare abonnemang som är sämre för miljön.

Jag har ett fritidsboende i kommunen, måste jag ha avfallsabonnemang?

Ja, alla fastigheter där det uppkommer hushållsavfall måste ha ett avfallsabonnemang. De tre olika avfallsabonnemangen finns även för fritidshus med hämtning under sommarhalvåret från maj- september. Här hittar du prislistan för avfallsabonnemang.

Varför ska jag sortera ut matavfall?

Matavfall är en värdefull resurs. Genom att behandla matavfallet biologiskt kan man göra biogas och biogödsel av det. Biogas är ett miljövänligt fordonsbränsle och genom biogödsel återförs näringsämnen som finns i matavfallet till åkermarken och kretsloppet sluts.

Men jag har så lite avfall, måste jag sortera ut matavfall?

Alla kan bidra med något! Det flesta har lite matavfall exempelvis kaffesump eller skal från frukt och grönt. En enda matavfallspåse räcker längre än man tror, nämligen till fordonsbränsle nog för att köra nästan 4 km med biogasbil.

Vad händer om jag inte slänger något i matavfallskärlet?

Om ditt matavfallskärl är tomt eller innehåller annat än matavfall upprepade gånger blir du av med ditt matavfallskärl och flyttas över till abonnemang Blandat avfall.

Kommer inte matavfallskärlet och påsen inne lukta illa?

Matavfall luktar inte mer i en papperspåse än vad det gjorde tidigare när allt slängdes i samma plastpåse. Torrt avfall luktar mindre, låt avfallet rinna av i vasken innan du slänger det. Använder du papperspåsen och påshållaren på rätt sätt och går ut med påsen varannan- var tredje dag ska det inte uppstå problem med lukt. Ställ inte papperspåsen i en tät hink, då ventileras den inte och risken att påsen möglar ökar.

Håller papperspåsen för matavfall verkligen tätt?

Ja, den bruna påsen är designad för just matavfall (ej drycker och såser). Om matavfallet är väldigt blött låt det rinna av en stund innan du lägger det i påsen. För att påsen ska fungera optimalt är det viktigt att påsens hållare används eftersom den gör så att luft kan cirkulera kring påsen och på så vis torkar matavfallet.

Varför ska papperspåse för matavfallet när andra kommuner samlar in matavfall i plastpåsar?

Papperspåsen som du får är mer miljöanpassad då den består av träspill och avverkade trädtoppar. Den fungerar utmärkt i hela kedjan från hushållens användning till att den blir till biogas och biogödsel. Däremot är plastpåsar eller bioplastpåsar en hel del problem. I biogasanläggningar är det svårt att få bort plasten. Plasten fastnar lätt i maskinerna som används för att sönderdela avfallet. När man använder plastpåsar hamnar det ofta plast i slutprodukten biogödsel vilket gör gödslet sämre och lantbrukare riskerar att sprida plast i naturen.

Mina papperspåsar är slut, hur får jag nya?

Om dina påsar är slut kan du kostnadsfritt beställa fler genom att kontakta Ragn-Sells KommunPartner. Du kan även sätta fast en påse i locket på matavfallskärlet så levereras nya vid nästa tömning. Det är även möjligt att hämta påsar i kommunhuset eller på Tumbergs ÅVC.

Hur gör jag för att anmäla min kompost?

Om du sorterar ut matavfall i en egen varmkompost måste det anmälas till kommunens miljöenhet. Blankett för anmälan av kompost hittar du under e-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats..

Varför är inte taxan för hemkompost billigast, jag tar ju hand om mitt avfall själv?

Hemkompostering är bra så länge komposten tas om hand på rätt sätt och du som abonnent har avsättning för jorden som alstras. Insamling av matavfall för rötning är däremot det bästa alternativet för miljön. Avfallstaxan i kommunen är miljöstyrande och gynnar därför det mest miljövänliga alternativet.

Matavfallskärl med påse

Matavfallskärl med påse

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons