Besöksadress:

Kungsgatan 45

Telefonnummer:

Kommunens växel

0322 - 60 06 00

Renhållningschef

Peter Garton

0322-60 06 17

Tumbergs ÅVC

0322-60 08 48

Ragn-Sells KommunPartner

010-723 23 23

info.kommunpartner@ragnsells.com

GJ & Son AB

0321-68 51 00

info@gjsonab.se

Bygg- och miljöenheten

0322-600 663

Postadress:

​Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA

Epost:
kommunen@vargarda.se